Které přerovské firmy hlásí další propouštění? Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti? O tom jsme hovořili s Jaroslavem Karlíkem z Úřadu práce v Přerově.

ROZHOVOR

Můžete vysvětlit, jaké mají zaměstnavatelé v regionu základní problémy, když přistupují k propouštění svých zaměstnanců?

To je otázka spíše pro samotné zaměstnavatele, ale obecně platí, že v důsledku celosvětového hospodářského poklesu se snižuje objem nových zakázek, zhoršuje se přístup firem k finančním zdrojům a tím i jejich platební schopnost.

Zaměstnavatelé jsou pak nuceni snižovat náklady včetně mzdových, což vede k omezování výroby a propouštění zaměstnanců.

Jak si stojíme s devítiprocentní mírou nezaměstnaností v porovnání s ostatními regiony?

V porovnání s ostatními okresy Olomouckého kraje mávyšší míru nezaměstnanosti okres Jeseník (13,6%) a Šumperk (10%). V celostátním setřídění se okres Přerov pohybuje kolem 20. místa.

Máte informaci, že se některý z větších závodů v přerovském regionu chystá na další výrazné propouštění zaměstnanců?

Propouštění připravuje společnost Kazeto, na Hranicku Multidisplay. Snižovat stavy bude i Meopta-optika.

Jaká je vaše prognóza? Poroste nezaměstnanost i v nadcházejících měsících?

S velkou pravděpodobností ano, alespoň v nejbližších měsících. I přes zahájení sezonních prací od druhého čtvrtletí očekávám na konci pololetí míru nezaměstnanosti přes 10 %. Nemyslím si však, že by přesáhla 13 % a úřad práce evidoval přes 10 tisíc uchazečů, jako tomu bylo před čtyřmi až pěti lety.

Spousta lidí teď řeší stejný problém: V rukou má výpověď a chce se zaregistrovat na úřad práce. Kdo má vlastně nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Obecně platí, že za poslední 3 roky musí zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností uchazeč splnit dobu důchodového pojištění alespoň 12 měsíců a požádat na předepsaném formuláři o podporu v nezaměstnanosti. Podmínkou je, že v dané době není poživatelem starobního důchodu nebomunevznikl nárok na výlukový příspěvek vyšší než podpora v nezaměstnanosti.

Nárok na podporu nemá ani uchazeč, se kterým byl v posledních 6 měsících skončen pracovněprávní vztah z důvodů porušení povinností vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem, nebo v posledních 6 měsících opakovaně ukončil vhodné zaměstnání.

Vedle těchto podmínek je třeba doložit při podání žádosti o podporu skutečnosti rozhodné pro její přiznání a poskytování, jako je evidenční list důchodového pojištění, potvrzení o zaměstnání a průměrném výdělku, případně další doklady.

Jak je to u absolventů škol?

U absolventů jsou podmínky přiznání podpory stejné jako u ostatních uchazečů. Doba studia nebo přípravy na povolání se již do náhradní doby zaměstnání nezapočítává.

Kdy může nezaměstnaný vlastní vinou o tuto podporu přijít?

O podporu v nezaměstnanosti může přijít uchazeč vyřazením z evidence zejména pro nesplnění oznamovací povinnosti, kterámávliv na vedení v evidenci, nebo odmítne-li nastoupit do vhodného zaměstnání nebo na rekvalifikaci, či neposkytuje–li součinnost při vypracování individuálního akčního plánu nebo neplní podmínky vněmstanovené, případně se odmítne podrobit vyšetření zdravotního stavu.

Podíváme-li se na počet volných míst na trhu práce, tak v lednu došlo k jejich velkému úbytku. Šance na umístění nezaměstnaných je tak mnohem nižší. Co byste poradil lidem bez práce?

Kromě součinnosti s úřadempráce je třeba aktivně vyhledávat nabídky pracovního uplatnění imimoobor s případnou rekvalifikací nebo i nižší mzdou.

Určitou možností jsou i veřejně prospěšné práce vytvářené obcemi nebo jinými obecně prospěšnými institucemi, jež ve zvýšené míře finančně podporuje úřad práce. Uchazeč, který na tyto veřejně prospěšné práce nastoupí, májistotu pravidelného výdělku a zaměstnání v místě bydliště.

PŘEČTĚTE SI TAKÉ:

Máte výpověď, slyší z úst zaměstnavatelů stále více lidí