Očástku přes 5 milionů korun z rozpočtu přijde vesnice kvůli letitému problému, na který upozorňovali někteří zdejší obyvatelé a zastupitelé.

Podle jejich názoru byly totiž v souvislosti se zakázkou Protierozní ochrana Horní Moštěnice v lokalitě Čupy a Šafránice vyfakturovány práce za více než milion korun, které nebyly nikdy provedeny. Kritikům vedení obce dal teď za pravdu výsledek šetření Finančního úřadu v Přerově.

Obec vypsala soutěž na zakázku Protierozní ochrana Horní Moštěnice v lokalitě Čupy a Šafránice asi před šesti lety a uzavřela kvůli tomu smlouvu s firmou Rovina. Vesnice dostala na tuto akci dotaci ve výši 3,8 milionů korun od Státního fondu životního prostředí.

„Dlouhodobě jsme upozorňovali, že práce za více než 1 milion korun nebyly firmou nikdy provedeny. Nikdo třeba neprovedl úpravu polní cesty, která byla v projektové dokumentaci,“ přiblížil známou kauzu jeden ze zastupitelů Horní Moštěnice Roman Kundera (ČSSD).

Ten byl dokonce vloni na jaře kvůli častému upozorňování na nesrovnalosti v hospodaření obce odvolán z kontrolního výboru. Na základě šetření finančního úřadu v Přerově musí obec vrátit neoprávněně použité prostředky ve výši 2,7 milionu korun zpět do státního rozpočtu a navíc zaplatit penále 2,4 miliony.

„Můžu k tomu říci jenom to, že finanční úřad shledal, že nebyla dodržena rozpočtová opatření. Musíme proto vrátit státu částku přes 5 milionů korun,“ potvrdil starosta Horní Moštěnice Zdeněk Vrána (KDUČSL).

Podle něj to bude pro obec znamenat značnou finanční ztrátu. „Můžeme dokončit jen započaté investiční akce, ale nic nového se dělat nedá. Chtěli jsme třeba spravit chodníky, a to teď nepůjde,“ řekl Vrána.

Ten prý podá proti verdiktu finančníhoúřaduodvolání. Spíše za Pyrrhovo vítězství s trpkým nádechem považují výsledek šetření kontrolorů i sami lidé z Horní Moštěnice, kteří na nesrovnalosti upozorňovali. Vadí jim totiž, že obecní rozpočet přijde o tak velkou finanční částku.

„Je třeba nepoškodit zájmy obce, ale trvat na tom, aby peníze za neprovedené práce vrátila firma Rovina,“ myslí si jeden z místních obyvatel Josef Vařák, který na problém léta upozorňoval.

Případ bude mít zřejmě dohru i na jednání zastupitelstva.„ Mrzímě,žeobec na základě pochybení starosty přijde o tolik peněz. Proto chceme starostu pověřit, aby požádal stát o prominutí této částky,“ řekl zastupitel RomanKundera( ČSSD).

O případ se zajímá i organizace Transparency International. „Spolupracujeme se zastupiteli už více neždvarokya poskytujeme jim právní poradenství. Souhlasíme s názorem finančního úřadu, že práce, které byly vyfakturovány, nebyly provedeny. Chceme zjistit, kdo za to nese odpovědnost,“ tvrdí vedoucí právní poradny Transparency International Martin Lachmann.