„Při vítání jsme vždy vyzvali celý pár, tedy jak rodáka, tak i „nového" občana. Horní Těšice mají i s dětmi 160 obyvatel a je tady přesně 92 lidí. Máme z toho velikou radost," řekla jedna z pořadatelek a členka Českého červeného kříže Horní Těšice Michala Blahová.

Samotný obřad slavnostního vítání prolínal všeobecné veselí i jednotlivé taneční série. Samozřejmě se i ceremonie nesla v humorném duchu. Přizvaní občané museli složit sousedské desatero, které se skládalo ze specifických přikázání. Například k pátému bodu „Nezabiješ prasete, kuřete, ba ani housete a nenapálíš jednoho litru slivovice, abys k tomu nepozval starostu, celé zastupitelstvo a všechny sousedy i s manželkami" museli všichni vyzvaní sborově a nahlas zareagovat slavnostním slibem. Tak tomu bylo i u dalších devíti unikátních přikázání.

„Je úžasné, že sousedé tuto akci podpořili. Pozvali jsme i ty, kteří mají v Těšících jen chalupu a nebydlí zde trvale. Prostě ať se poznáme všichni, celá dědina," řekla Ludmila Oravová, která s myšlenkou obnovené tradice přišla.

Sousedské posezení u výborného jídla i kvalitní pálenky, která zanedlouho voněla celým sálem, pokračovalo dalšími vystoupeními na jevišti kulturního zařízení. Nechybělo ani půlnoční překvapení v podobě scénky pohádky O Palečkovi. Starší členové Českého červeného kříže Horní Těšice ji osazenstvu zahráli s příslušníky Sboru dobrovolných hasičů, kteří se na organizaci obnovené tradice také podíleli.