V rámci stavby byly v Hranicích vybudovány tři retenční nádrže. Dvě u hranického jezu po obou stranách řeky Bečvy a jedna na Šromotově náměstí.

„Dnes tady stojíme před stavbou, které si velmi vážím, a která je nesmírně důležitá. Zajistí totiž, aby se nám všechna ta nečistota, která zůstává při nízké vodě v kanalizacích, do řeky nesplavovala,“ řekl starosta města Hranice Jiří Kudláček.

Od retenčních nádrží s celkovým objemem okolo 3 000 m3 se očekává, že při deštích zachytí vodu z jednotné kanalizace, která by jinak odtekla do Bečvy. Po odeznění dešťů se následně zachycená voda přečerpá a vyčistí na čističce odpadních vod.

Součástí projektu, který si dával za cíl zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy, bylo také vybudování nové splaškové kanalizace v několika hranických lokalitách. Obou těchto úkolů se zhostila společnost Vodovody a kanalizace Přerov.

3600 metrů kanalizace

„Novou splaškovou kanalizaci jsme vybudovali v ulicích Kropáčova, Tesaříkova, Pod Křivým a Havlíčkova. Celková délka kanalizace je 3,6 km,“ popsal ředitel VaK Přerov Miroslav Dundálek a pokračoval.

„S městem jsme se zároveň dohodli, že souběžně v jednom výkopu se splaškovou kanalizací bude položena také dešťová kanalizace, při čemž tu již uhradilo samo město,“ doplnil Miroslav Dundálek.

Náklady ne celý projekt se nakonec vyšplhaly zhruba na 140 milionů korun. Vybudování nádrží a splaškové kanalizace vyšlo na 125 milionů korun, VaKu se z toho podařilo téměř 80 milionů pokrýt dotacemi. Město Hranice pak uvolnilo na dešťovou kanalizaci ze svého rozpočtu téměř 16 milionů korun. 

Autor: David Král