Kolikrát během roku využije Vaše dítě příměstský tábor?

Nejen tyto, ale mnoho dalších otázek najdou nyní rodiče dětí od první do páté třídy na webu regionu Hranicko, kde mohou vyplnit dotazník a zasadit se tak o rozšíření a zlepšení nabídky školních družin a příměstských táborů.

Rodiče mnohdy trápí nedostatečná nabídka volnočasových aktivit pro děti během školních prázdnin. S jistým řešením přišla Hranická rozvojová agentura, která projekt zaštiťuje po koordinátorské a organizační stránce ve spolupráci s Místní akční skupinou.

„Dotazník jsme dělali kvůli zmapování stávající situace na Hranicku, co se týká nabídky příměstských táborů a zařízení pečující o děti po školním vyučování dle potřeb rodičů. Z Operačního pro­gramu zaměstnanost byla vyhlášena výzva 013 na podporu služeb péče o děti prvního stupně základních škol mimo školní vyučování. Hlavní aktivity jsou zaměřeny na sladění pracovního a soukromého života jejich rodičů tím, že jim bude nabídnuta rozšířená nabídka služeb a zařízení pro jejich děti během školních prázdnin a snížení poplatků za uskutečnění příměstských táborů a hlídání dětí po skončení vyučování dle potřeb rodičů. Cílem výzvy je zajištění péče o děti ve věku do patnácti let v době mimo školní vyučování v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Jde v ní o posílení služeb zajišťujících péči o děti, nikoliv o mimoškolní vzdělávací aktivity," pověděla projektová manažerka Hranické rozvojové agentury (HRA) Petra Koudelková.

Tímto dotazníkem chce HRA zjistit, zda je třeba zajistit další družiny a příměstské tábory. Rodiče mají možnost vyplnit dotazník složený ze 33 otázek do středy 15. září.

„Už jsme díky prvním třídním schůzkám na Základní škole 1. máje rozdali prvních tři sta dotazníků rodičům prvních až třetích tříd, většinu z nich vyplnili hned na místě, zbytek bychom mohli dostat příští týden," řekla dále. Dále projevilo zájem o zapojení se do tohoto projektu devět hranických organizací.

HRA se tímto obrací na všechny rodiče, aby dotazník vyplnili.

„Pokud projekt klapne, zvýší se počet družin a příměstských táborů a poplatky se o hodně sníží. Je to otázka dvou let. Vyhodnocení projektu je v květnu 2016, realizace by započala od 1. června 2016, a předpokládaná délka jsou dva roky," uzavřela Petra Koudelková. 

Výzva 013 z Operační programu zaměstnanost

Přesný název výzvy: podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování mimo hlavní město Prahu.

Rodiče musí splňovat podmínku:

Být pracovně aktivní
Hledají zaměstnání či jsou registrováni na úřadu práce
Jsou v procesu vzdělávání či rekvalifikace
Vždy se počítá pouze 1 rodič, u jednoho dítěte, pokud jsou sourozenci, druhé dítě se nepočítá, který získá v rámci celého projektu podporu minimálně čtyřicet hodin. Sčítají se hodiny za podpory v rámci všech aktivit projektu