Slavnostnímu uložení předcházela půlhodinová mše, kterou odsloužil farář Pavel Bačo. Zúčastnili se jí jak členové hraběcí rodiny, tak i veřejnost. Dřevěná rakev s ostatky byla po skončení přenesena do hrobky a pokropena svěcenou vodou.

Leopoldina rozená Thun – Hohenstein se narodila roku 1875 v Benátkách nad Jizerou. Za Aloise Podstatského – Liechtensteina se provdala v roce 1900 v Praze.

Po studiu medicíny si v Potštátě otevřela soukromou zubní ordinaci, ve které ordinovala i během druhé světové války. Podle místních pamětníků patřila k velmi oblíbeným osobnostem.

V roce 1945 byla celá rodina vystěhována do Rakouska. Hraběnka zemřela roku 1964 v Deutschlandsbergu ve Štýrsku.