Mohl byste na začátek krátce představit obec Hrabůvka?

Naše obec ležící v podhůří Oderských vrchů a má trochu smůlu, že je z jedné strany ohraničena kamenolomem a z druhé dálnicí. Katastr obce má tři sta šest hektarů a stejný je i počet jejich obyvatel, tedy tři sta šest.

Přejděme přímo k vám. Jak dlouho už v obci starostujete?

V současné době jsem začal druhé volební období, takže začínám pátý rok ve funkci.

Pokud byste se měl pochválit, co se vám během vašeho prvního volebního období podařilo?

Za největší úspěch považuji zvýšení sportovního a společenského života v obci a hlavně, že se do všeho spontánně zapojují občané, ať už jako pořadatelé nebo jako účastníci.

Je ještě něco dalšího, co se podařilo?

To musí posoudit samozřejmě občané, podle mne se podařilo poněkud zvelebit obec. Opravil se průtah obcí i některé budovy ve vlastnictví obce, zrekonstruovaly se autobusové zastávky, udržuje se zeleň a došlo k výměně problematických částí vodovodu.

Určitě se ale objevila i sousta věcí, které jste chtěl, ale nepodařilo se vám je zrealizovat?

Nepovedlo se snížit negativa dálnice. Nepodařilo se vybudovat nové hřiště. Musím říct, že to mě mrzí, protože jsme přípravě věnovali veliké úsilí. Dvakrát jsme žádali o dotaci a nikdy nedostali.

Vraťme se ještě k dálnici. Je opravdu pro obec velkým problémem?

Je velkým problémem. Hlavně hluk, který z dálnice jde o ostatních emisích nedokáže nikdo nic říct. Hlukové stěny zde sice částečně jsou, ale jsou naprosto nedostatečné. Mnozí občané jsou hodně roztrpčeni, snížila se kvalita životního prostředí a současně se snížila cena jejich nemovitostí. Odpovědi odpovědných, jsou ale pořád stejné. Zákonem stanovené limity se nepřekračují a na další nejsou peníze.

A měření hluku už proběhla?

Ano, proběhla dvě. Akreditované laboratoře měly ale štěstí, že v době měření foukal vítr tím „správným směrem“ a právě směr proudění má podle nás rozhodující vliv na šíření hluku. Dovolím si tvrdit, že stavba dálnice udělala z klidné Hrabůvky pro mnohé velice nepříjemné místo.

Přejděme k vašim plánům na letošní rok. Jaké jsou hlavní investiční akce, které se chystáte provést?

Jedna z akcí, která mi dělá letos radost, je vybudování sochy svatého Floriána. Postupně jsme začali asanovat zeleň a interaktivní prvky okolo obce. Rádi bychom také opravili část komunikací a pokud by se podařilo, rádi bychom vyměnili okna v mateřské škole. Případně opravili další budovy patřící obci. Vše je hodně odvislé od toho, na co se nám podaří získat dotace.

Jakým způsobem obec podporuje spolky v Hrabůvce?

Dá se říct, že u nás v podstatě žádné spolky nejsou. Jedině hasiči, a ti jsou doopravdy skvělí.

Znamená to, že o veškerou kulturu se u vás starají hasiči?

Kromě hasičů už opravdu jen nadšenci, kteří nejsou v žádné organizaci nebo spolku. Přitom se o kulturní i sportovní život v obci starají docela hodně. Rád bych jim moc poděkoval.

Jaké největší sportovní a kulturní akce pořádáte?

Největší akcí jsou různé turnaje v nohejbalu. Například O pohár starosty nebo Svatováclavský turnaj a sportovní klání na Svačince, nesmím ale zapomenout také na hokej. Kluziště je také naše chlouba vyžívána i přespolními. Jinak je to ještě například ples hasičů nebo Dětský den. Ale těch akcí jsou desítky.

Vaše obec je součástí mikroregionu Podlesí. Jak funguje spolupráce s ostatními obcemi?

Velký přínos vidím v pořádání společných akcí, jak sportovních, tak kulturních. Pořádají se například společné zájezdy do divadel. Vyjíždíme třeba i na společné poznávací nebo sportovní zájezdy jako je lyžování.

Ještě když se vrátím k dálnici, nešlo by v rámci mikroregionu nějak zabojovat?

Myslím si, že ne. Ostatní tři obce leží podstatně dále od dálnice. Dá se říct, že je podobný problém téměř, nebo vůbec netrápí.

Je něco, na co byste do Hrabůvky pozval turisty?

Hrabůvka je jakousi vstupní branou do rekreační oblasti Kunzova a Lukavce. Ne zrovna obvyklé, nechci říci technickým unikátem, je převedení Uhřinovského potoka nad dálnicí, která je mimo již zmiňovaných negativ rozhodně úžasnou stavbou.

Podívejme se ještě na závěr na populaci ve vaší obci. Lidé se k vám stěhují, nebo od vás spíše utíkají?

Myslím si, že je poměr poměrně vyrovnaný. Je pravda, že poslední dobou trochu obyvatel ubylo, ale myslím si, že podobný demografický trend je v celé České republice. Hodně lidí totiž čekalo jak vše dopadne s vlivem dálnice. (zem)

Medailonek

Stav: ženatý

Počet dětí: tři

Znamení: beran

Největší koníček: ryby

Největší neřest: možná jsem trochu nervák

Oblíbený film: to záleží hodně podle nálady

Oblíbená hudba: šedesátá a sedmdesátá léta

Oblíbené jídlo: kromě rajské sním všechno