Nejmenší vzdálenost ušli nebo uběhli závodníci, kteří si zvolili cestu parkem. Určena byla především těm nejmenším. Členové sokola ji vyzdobili barevnými obrázky a zpestřili zábavnými dětskými úkoly.

„Druhá trasa vedla do Teplic a zpátky. Také ale nebyla moc náročná a děti ji hravě zvládly. Rychlým krokem se dala absolvovat za dvacet minut,“ popsala další pěší trať Vladimíra Kubešová z TJ Sokol Hranice.

Cyklisté se jako tradičně pustili po cestě k osadě Rybáře. Tam přejeli most přes Bečvu a kolem sportovního letiště se vrátili zpátky k sokolovně. K překvapení pořadatelů se však letos na kolech rozhodly zúčastnit běhu vítězství pouze dvě rodiny. Ostatní dali přednost běhu nebo chůzi.

„Máme zaregistrovaných kolem padesáti účastníků, ale jsme za to rádi, protože vloni byla účast mnohem slabší,“ podotkla Kubešová.

Za svou morální i finanční podporu této humanitární akce byli všichni její účastníci zařazeni do slosování o drobné ceny. Mohli vyhrát tričko s nápisem Běh vítězství nebo některou z dalších pozorností od sponzorů.

„Startovné bylo dobrovolné a lidé nám do zapečetěných pokladniček házeli mince i papírové peníze. V jednom případě jsem dokonce zahlédla dvoustovku,“ pochválila štědrost účastníků Kubešová.

Běh naděje pokračoval v sobotu v Hranicích již druhým ročníkem. Vloni tato humanitární akce navázala na tradiční Běh Terryho Foxe a převzala po ní její podstatu.

„Všechny příspěvky, které jsme vybrali formou startovného, budou věnovány na výzkum rakoviny,“ potvrdila spolupořadatelka akce. (ka)