Hranice v blízké době vypíší výběrové řízení.

„Inspirovali jsme se u jiných měst. Víme, jaké jsou ceny městského architekta ve velkých městech, víme, že těchto služeb využívají i menší města. Bude vysoutěžen počet hodin, který si potřebujeme v průměru pro tuto práci zajistit. Určitě bude ve výběrovém řízení řečeno, že hledáme takovéhoto člověka za takové a takové peníze. Výběrové řízení bychom měli vyhlásit do měsíce," sdělil starosta města Hranice Jiří Kudláček.

Starosta od městského architekta očekává, že bude odborným garantem správných architektonických postupů.

„Někdy pro město pracuje měsíčně deset hodin, někdy sto hodin. Měl by to být externista, který má velké zkušenosti s územně plánovací dokumentací a urbanismem městských lokalit. Měl by dokázat říct, tuto zónu řešme takto, tady bořme, tady stavějme, tady nasaďme více zeleně a tak dále. Měl by zkrátka zaštiťovat odborný názor, jak v daných lokalitách postupovat," je přesvědčen starosta.

„Jde o to používat investice správným způsobem. Můžete postavit za tisíc korun betonovou zeď, nebo taky uměleckou kamennou zeď," uvádí příklad.

„Momentálně pořádáme rozsáhlé besedy s lidmi, kteří v České republice výrazným způsobem ovlivňují územní plány měst. S lidmi, kteří vědí, co by mělo být chráněno z pohledu historického, nebo v čem by naopak města měla být modernější," odhaluje dále starosta.

V rámci těchto besed se již představila městská architektka Litomyšle Zdeňka Vydrová nebo dlouholetý redaktor prestižního architektonického magazínu ERA 21 Marek Kuchta. (kra)

KOMENTÁŘ Městský architekt? Zní to dobřeZní to tak ušlechtile. Městský architekt. Připadám si, jako kdybychom z Hranic chtěli vybudovat nový Řím. Hranice jsou hezké město, a jestli budou díky angažování městského architekta v budoucnu ještě hezčí, tak jen směle do toho.
Jisté je jedno. Městský architekt by měl zajistit do posledního detailu dotaženou koncepčnost plánovaných projektů. Nemělo by se tak stát, že ke kamenné umělecké zdi bude přiděláno zelené plechové zábradlí, nebo že se vedle starodávné sochy objeví nové parkovací místo. I když to by se nemělo stávat jak s městským architektem, tak bez něj.
Uvidíme, kdo se tohoto úkolu zhostí. Jedná se jistě o velkou příležitost. Mnoha architektům se nenaskytne možnost obtisknout svůj odkaz do celkové podoby města. V Hranicích nyní na někoho tato příležitost čeká.

David Král