Potřebu rychle a včasně informovat občany si představitelé Hranic uvědomili po povodních v roce 1997. Tehdy však technické možnosti nevyhovovaly potřebám města.

„Přerov je podstatně rovinatější, kdežto v Hranicích musí sirény obsloužit dlouhé a členité ohrožené území podél Bečvy,“ vyjádřil se tiskový mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.

Důležité informace sdělují lidem hasiči a policisté přes megafony v autech. Nejinak tomu bylo i minulý týden v pondělí ráno, kdy byl na Bečvě vyhlášen stav ohrožení.

„Policisté mohli řídit dopravu, hasiči stavět hráze. Takhle jen zbytečně ztráceli čas,“ myslí si starší obyvatelka lokality u Sokolovny Stanislava Matošková.

Shánějí miliony přes dotace

Na základě zkušeností z loňských bleskových povodní připravuje město automatický on-line systém, který bude varovat před povodněmi.

„Vše bude napojeno na SMS a na mluvící sirény. Zařízení je možno připojit na celostátní jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva, umožňuje vstup přes telefonní a radiovou síť a mobilní operátory,“ podotkl Bakovský.

Hranice se do systému zapojí spolu s dalšími dvaadvaceti obcemi v okolí.

Pověření zástupci města proto nyní připravují žádost o dotaci, přičemž celkové náklady by měly dle odhadu dosáhnout devíti milionů korun.

Výhodou je fakt, že systém půjde v budoucnosti rozšiřovat v závislosti na financích.

O vybudování elektronických sirén se uvažuje ve více lokalitách Olomouckého kraje, kde hrozí potenciální nebezpečí. Finanční možnosti Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje (HZS) to však nyní nedovolují.

Sirény mluví i při výpadku elektřiny

Jak uvedl ředitel odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Jaroslav Černý, takzvané mluvící sirény mají na rozdíl od klasických rotačních řadu výhod, kterých využívají například v Přerově.

„Slouží ke svolávání dobrovolných hasičů, varování obyvatelstva, ve zvláštních případech je lze využít i k vyhlášení důležitých krátkých sdělení, k čemuž je však potřeba souhlas,“ sdělil Černý.

Elektronické sirény neohrozí ani výpadek elektrické energie, který je s mimořádnými událostmi často spojen.

„Mají vlastní záložní zdroj, který zajistí funkčnost nejméně na 72 hodin. U rotačních sirén tomu tak ve většině případů není,“ upozornil Jaroslav Černý.