„Obsahem projektu je rozšířit síť na sběr tříděného odpadu, pořízení kompostérů do zahrádek a nákup popelnic na biologicky rozložitelný odpad o objemu 240 litrů. Chceme tak snížit množství netříděného komunálního odpadu," prozradil mluvčí města Petr Bakovský.

Realizace projektu se předpokládá na příští rok.

„Zájemci o kompostéry se ale mohou již nyní hlásit na Městském úřadě Hranice, a to buď osobně, nebo formou písemné žádosti, případně i e-mailem s uvedením jména, adresy a kontaktního telefonu," uvedl dále Petr Bakovský.

Kontaktní osobou je Kateřina Cyžová, referentka odboru správy majetku MěÚ Hranice. (kra)