Jedná se o autobusová stanoviště u nemocnice a nedaleko parku Sady Československých legií.

K opravám by mělo dojít na podzim, cestující by si tak komfortnější prostředí měli užít už v průběhu nadcházející zimy.

Lidé, kteří autobusy městské hromadné dopravy v Hranicích jezdí, mají s nehostinnými zastávkami negativní zkušenosti.

„Opravu určitě vítám, protože ta zastávka by už určitě chtěla spravit. Při dešti voda protéká až dovnitř, takže člověka zastávka ani příliš neuchrání," řekla k zastávce u parku paní Lenka z Hranic.

Obě zastávky jsou navíc počmárané vandaly, což má na rozhodnutí o podzimní opravě také svůj vliv.

„Mně ale zajímá spíše ta bezpečnost," dodala oslovená cestující.Autobusové zastávky u nemocnice a u hranického parku si žádají opravu.

Špatným technickým stavem zastávek se v pondělí zabývala také městská rada.

"Rada města Hranic už za tímto účelem jmenovala členy výběrové komise," přiblížil přípravné fáze před samotnou opravou tiskový mluvčí městského úřadu Petr Bakovský.

Zastávky na nic

Zmíněné zděné zastávky nebyly zahrnuty do projektu autobusových stanovišť, které mají jednotnou podobu a na něž dříve Hranice získaly dotaci.

Ani ty se však v minulosti neobešly bez kontroverzí. Právě na základě dotace z Regionálního programu Střední Morava se před pěti lety vybudovaly i dvě zastávky v Partyzánské ulici a v ulici Hviezdoslavova, kolem kterých později autobusy MHD nejezdily a které tak byly zcela nevyužité.

Město sice později uskutečnilo anketu, ve které měli lidé svůj zájem o zastavení deklarovat, jenže na dotazník reagovali jen dva lidé.

Dočká se i Středolesí

Stav autobusových zastávek není problémem pouze ve městě. Nekomfortnost autobusového stanoviště pociťovali například lidé v místní části Hranic – Středolesí. Na letošní výstavbu nového objektu vyčlenili hraničtí zastupitelé do letošního rozpočtu dvě stě tisíc korun.

V říjnu 2012 se čekání na hromadnou dopravu zpříjemnilo obyvatelům Horních Těšic. Současným skleným zastávkám tam předcházely pouze vyvěšené jízdní řády. Cestující tak nebyli před nepříznivým počasím nijak ukrytí.