Hlavním bodem jednání české a slovenské strany se stala detailní příprava studijní cesty členů APUMS SR do Česka. „Výměnné pobyty našich členů a tajemníků se snažíme pořádat každoročně. Letos v srpnu slovenská delegace zavítá do města Tábor,“ objasnil prezident APUMS SR Peter Ágh.

Kromě něj se setkání zúčastnila i viceprezidentka APUMS SR Denisa Bartošová a výkonný předseda Miroslav Vereš. České sdružení tajemníků při jednání reprezentoval jeho předseda Jaromír Zajíček, místopředseda Vladimír Vyplelík a Lubomír Šrámek, který má na starosti zahraniční vztahy.

Slovenská delegace Hranice navštívila vůbec poprvé.

„Naše vzájemná spolupráce trvá od roku 1993, kdy došlo k rozdělení republiky. Do Čech jezdíme každý rok na pravidelné sněmy a konference. Když si však najdeme nějaké společné téma, které je potřeba projednat, navštěvujeme Česko i několikrát do roka,“ vysvětlil Ágh.

Přestože české sdružení tajemníků spolupracuje s mnoha partnerskými organizacemi v jiných zemích, nejvíce si cení vazeb se Slovenskem.

„Se slovenskými kolegy nás spojuje dlouhodobá tradice i společné dějiny. Na rozdíl od Maďarska či Lotyšska nás navíc při jednání neomezuje jazyková bariéra,“ řekl předseda STMOÚ ČR Jaromír Zajíček.

Obě sdružení se zabývají společnými tématy, mezi která patří především výkon veřejné a státní správy v Česku i na Slovensku. Přestože země v roce 1993 vzešly ze stejného systému, vývoj v nich pokračuje zcela odlišně.

„Máme také možnost připomínkovat zákony týkající se naší činnosti a určitým způsobem ovlivňovat legislativu,“ upřesnil místopředseda STMOÚ ČR a tajemník Městského úřadu v Hranicích Vladimír Vyplelík.

IVETA PODEŠVOVÁ