Vize vzdálenější budoucnosti pak připomíná ideální stav společnosti, který je k vidění v dnešních sci-fi filmech.

Pane starosto, co si představit pod pojmem Smart City?
Dnes termín Smart užívá řada oborů. Tento anglicismus znamená chytrý nebo také bystrý či luxusní. Převzetí anglického názvu více deklaruje, že systém chytrého města je mezinárodní proces. Samotná podstata vznikla ve velkých městech, kde je nutné řešit maximální využití místa, problémy v dopravě nebo úspory v energetice. Postupně se mění forma plánování rozvoje ve městech a je na čase dobré zkušenosti zavést i v Hranicích.

Města v minulosti přece také plánovala, v čem je tedy rozdíl?
Myšlení v naší společnosti ať chceme nebo ne, bylo a je ovlivňováno plánováním za socialismu před rokem 1989. Patřičná oddělení městského úřadu vypracovávala návrhy, odbor financí určoval investiční rámec a šlo se na realizaci. Plány byly strategické i krátkodobé. Lidé však tyto věci nepřijímali vždy kladně. Právě v tom je u plánování Smart City ten největší rozdíl. Na prvním místě jsou zde totiž právě lidé a jejich potřeby.


U Smart City rezonuje především využívání obnovitelných zdrojů a moderních technologií. Pro řadu občanů těžko uchopitelná témata.
To je velmi zjednodušené. Cílem není technologie, ale příjemné město pro život. Technologie jsou prostředkem, jak toho dosáhnout. Proces Smart City pak zasahuje téměř do všech oblastí. Mění přístup k podnětům a požadavkům na rozvoj.
Město na počátku zavede projektový tým. Skupinu odborníků, kteří v pravidelných intervalech vyhodnocují vzniklé podněty. V tomto souboru informací se pracuje i se zkušenostmi jiných měst, odborných spolků nebo specializovaných firem.
Na rozdíl od socialistického plánování je to soustavný, a především kreativní proces. Za minulého režimu jsme budovali hospodářská centra. Dnes chceme zelená, přírodě blízká města. Lidem to musí přinášet čisté životní prostředí a nezatěžující veřejnou službu.

Takže se bude měnit i samotný úřad?
Představme si ideální stav. Do města nezajíždějí nákladní vozy. Veřejné služby fungují z každého tabletu nebo veřejného terminálu. Své záležitosti si vyřídíte při procházce v parku. Osobní vozy nahradila kola a vaše boxy na potraviny se plní automaticky. Město si vyrábí vlastní energii a úspory společnost investuje ku prospěchu svých obyvatel. Odborné centrály zabezpečují služby a úřady po vás nic nechtějí. Všude zeleň a pohoda. Samozřejmě vím, že je to prozatím fikce, ale Smart City má skutečně tyto cíle. Dnes již existují v zahraničí ostrovní obytné zóny, které řadu věcí z této představy realizují.

Zní to skvěle, ale skutečně trochu jako z nějaké sci-fi. Taky jako běh na hodně dlouhou trať…
Hranice to ale budou mít trochu snadnější. Za poslední čtyři roky byla zavedena v oblasti plánování řada opatření, která lze dnes pro dynamický proces využít. Město zavedlo opět funkci architekta, odbor rozvoje a své plány podrobuje společenské diskusi. Zapojením projektového týmu se zavede sdílení informací i dat z jiných měst a v IT systému města už na ně připravujeme prostor. Hranická rozvojová agentura rozběhla informační systémy pro chytré telefony a dotací zabezpečila na dva roky komunikaci s občany i odborníky. Je před námi spousta práce, ale pevně věřím, že se nám vyplatí. 

Smart City
Smart City v překladu znamená chytré město. Podle Ministerstva pro místní rozvoj se jedná o vhodnou cestu k udržitelnému rozvoji města. Cílem, skrze zavádění moderních technologií, je pak dosáhnout chytřejšího řízení města, zkvalitnění jeho správy i života občanů v něm.

Autor: David Král