Stavební práce spočívaly především v rozšíření hranického jezu o jedno jezové pole a rozšíření koryta Bečvy nad i pod jezem. Současně s tím vznikl na levém břehu řeky nový, téměř 150 metrů dlouhý rybí přechod.

„Smyslem rekonstrukce je částečné zlepšení protipovodňové ochrany podél koryta Bečvy v Hranicích ještě před výstavbou vodního díla Skalička, které tvoří klíčový prvek při ochraně Pobečví před povodněmi, a dokončením protipovodňových zdí na ulici Kropáčova v Hranicích,“ vysvětlil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Při rozsáhlé rekonstrukci jezu došlo nejdříve k demolici levobřežních zdí. Následovala přestavba levobřežního pilíře na říční a vybudování nového, třetího jezového pole, včetně nového levobřežního pilíře, zdí, přelivné plochy, vývaru a přemostění.

Zdobení stánků pro vánoční trhy na náměstí TGM v Přerově, 22. 11. 2021
Rozsvěcení stromu zrušil Přerov i Lipník, Hranice zatím nerozhodly

„Úměrně k rozšíření jezu došlo k rozšíření koryta řeky v nadjezí i podjezí. Původní dvoupolový jez měl průtočnou šířku 32 metrů. Rekonstrukcí jsme ho rozšířili o dalších 16 m. Tím bude za povodní oproti stavu před rekonstrukcí jezu docházet ke snížení hladin Bečvy v intravilánu města, což sníží požadavky na výšku protipovodňových zdí a hrází, které budou chránit obyvatele Hranic před povodněmi nad silničním mostem,“ popisoval mluvčí.

Protipovodňový efekt rekonstrukce jezu se podle Povodí Moravy nejvýrazněji projeví na úseku dlouhém zhruba 700 metrů mezi jezem a silničním mostem, kde se také nachází zaústění pravostranných přítoků Ludiny a Veličky.

„V jejich výustních tratích dochází v současnosti k rozlivu vody při vysokých stavech na Bečvě. Rozšíření jezu navíc vyřeší problematický odchod ledů v době jarního tání,“ poukázal Petr Chmelař.

Rekonstrukce jezu podle odborníků výrazně zlepší migraci vodních živočichů. Současně s rozšířením jezu o jedno jezové pole vybudovali stavbaři na levém břehu Bečvy rybí přechod, který je dlouhý bezmála 148 metrů a u dna má šířku tři metry.

„Při těchto parametrech konstrukce umožní migraci velmi širokému spektru vodních živočichů v řece Bečvě,“ uvedl mluvčí.

Nemocnice Hranice. Ilustrační foto
V hranické nemocnici leží dvě desítky pacientů s covidem

Celkové investiční náklady jsou 236 milionů korun. Povodí Moravy se podařilo získat dotaci Ministerstva zemědělství v rámci dotačního titulu Podpora prevence před povodněmi, také z Operačního programu životní prostředí. Přidat muselo i vlastní zdroje.

Stavbu v průběhu roku 2020 zasáhly dvě povodně. V létě i na podzim byly na Bečvě v Hranicách dosaženy třetí stupně povodňové aktivity, což vedlo k zatopení stavby.

„Aktivovány proto byly povodňové plány. Díky tomu povodně prošly stavbou aniž by způsobily výrazné škody a to jak na stavbě, tak v okolí stavby,“ připomněl Petr Chmelař.

I přes zdržení v důsledku povodní bude jez podle Povodí Moravy uvedený do provozu v původně avizovaném termínu. „Některé práce, jako jsou například povrchy obslužných komunikací, které však nemají na provoz a fungování jezu a rybího přechodu vliv, budou dokončeny na jaře 2022,“ dodal Petr Chmelař.