Hejtman Jiří Rozbořil a jeho kolegové diskutovali také s místními podnikateli, setkali se se zástupci neziskových organizací a prohlédli si Střední průmyslovou školu Hranice.

„Po celodenním programu na výjezdním zasedání v Hranicích můžu prohlásit, že toto město je dobré místo k životu. Moc negativních zpráv si odsud neodvážím. Neziskové organizace si spolupráci s olomouckým krajem pochvalovaly. Podnikatelům můžeme pomoci jedině v dopravní infrastruktuře, případně v oblasti školství, co se týče dostatečného vychovávání a kvalifikace budoucích zaměstnanců," uvedl hejtman olomouckého kraje Jiří Rozbořil.

Pro starosty je na výjezdních zasedáních tradičně hlavním tématem stav silnic a komunikací.

„Pochopitelně, že starosty zajímalo, zda nebo kdy bude opravena jejich silnice, protože právě to občany nejvíce tíží. My bychom v tuto chvíli v olomouckém kraji potřebovali 20 miliard korun, aby byly silnice v normovaném stavu," objasnil hejtman.

„Krajský úřad má na starost silnice druhé a třetí třídy, o nichž dlouhodobě víme, že jsou podfinancovány. Tento stav pochopitelně vede k tomu, že starostové nejsou spokojeni, a pak se není čemu divit, když jeden z přítomných starostů přirovnává stav některých cest k tankodromu," doplnil k tématu starosta města Hranice Jiří Kudláček.

Vzdělávání na vysoké úrovni

Vedle silnic patřily mezi stěžejní témata například způsoby nakládání s odpady či otázky školství.

Diskutována byla zejména problematika zvláštních škol.

Co se týče naplňování pilířů školského vzdělávání, jsou Hranice na vysoké úrovni.

„Naše město je na čele, co se týče programů výuky jazyků, rozvíjíme školy po stránce komunikačních a informačních technologií a škola v Drahotuších slaví úspěchy v oblasti environmentální výuky," vyjmenoval starosta.

Podle něj bylo setkání velice přínosné, kvůli vzájemné koordinaci postupů kraje a města.

„Tato pracovní schůzka, která byla dlouho připravovaná, měla pro Hranice určitě velký význam. Kraj totiž připravuje pilíře rozvoje území, má nějaké kompetence, a určitě je zde potřeba konzultovat a koordinovat konkrétní kroky, aby byly oboustranně prospěšné," řekl Jiří Kudláček.

Odvážíme si stohy požadavků

Jak hejtman, tak hranický starosta se shodují na tom, v čem vidí největší plus těchto zasedání.

„Největší přínos pro region, když přijede hejtman s městskou radou, je ten, že se můžeme problémy zabývat přímo na místě. Odvážíme si popsané stohy papírů s požadavky, kterými se budeme zabývat. To je ten důvod, proč to děláme. Aktuální problémy můžeme vstřebávat opravdu na živo, a ne někde od stolu v kanceláři," myslí si hejtman.

„Lidé si jednotlivé věci vyříkají přímo, přidá to všemu ten osobní rozměr. Takže potom, když je něco potřeba, tak zkrátka zvednete telefon, a komunikace už probíhá jinak, protože lidi v Olomouci mají přehled o tom, jak to tu vypadá, ví, kdo jim volá, a to může všechno potřebné podstatně urychlit," zhodnotil hlavní význam výjezdních zasedání starosta Hranic.

David Král