Rozhodlo o tom zastupitelstvo města na svém prvním letošním zasedání.

„Dá se říct, že částku 18,5 milionu dostali zastupitelé k dispozici, aby mohli financovat různé akce. První rozpočet, který se schvaloval již v prosinci, byl zejména provizorní. Projednávají se na něm základní investice, na které už byly získané dotace. Mimo jiné se tím také získává čas, pokud je zapotřebí s nějakou akcí začít co nejdříve,“ vysvětlil tiskový mluvčí Městského úřadu v Hranicích Petr Bakovský.

Už na konci roku 2011 bylo jisté, že město se letos zaměří na revitalizaci parku Československých legií, dokončení prací na Studentské a Hviezdoslavově ulici či například opravu Pivovarských schodů.

Razítko na mnoho dalších projektů ale hranické zastupitelstvo dalo až na únorovém zasedání.

„Jedná se o nejrůznější projekty. Nechybí mezi nimi například milionový příspěvek pro Lázně Teplice nad Bečvou na rekonstrukci sanatoria Janáček. Ten byl sice odsouhlasen již v minulém roce, ale teprve letos byl zapracován do rozpočtu města,“ řekl tiskový mluvčí.

„Mezi nejzajímavější schválené akce patří také masivní výsadba zeleně v centru města, na kterou město získalo dotaci z Operačního programu životního prostředí. Město na ni v letošním v rozpočtu vyčlenilo čtyři miliony korun,“ sdělil dále Bakovský s tím, že jde o výsadbu zeleně podél říčky Veličky, u mateřských škol Klíček Struhlovsko a Sluníčko Plynárenská a obnovu zeleně na třídě 1.máje.

Z materiálu o první změně rozpočtu města na rok 2012 také vyplývá, že Hranice se chtějí ještě intenzivněji zaměřit na třídění biologicky rozložitelného odpadu. Také z tohoto důvodu vkládá do oblasti životního prostředí dalších 1, 7 milionu korun.

„Jde o kompostéry pro občany a další kontejnery na biologicky rozložitelný odpad. Dále proběhne posílení velkoobjemových kontejnerů na odpad ze zahrádek,“ upřesnil Bakovský. Tato akce stejně jako výsadba a ošetření zeleně je podpořena dotací.

Čtyři miliony na regeneraci Galašovy

Mezi další projekty, které se v letošním roce v Hranicích dočkají realizace, se dá zahrnout také například nový mobilní kamerový systém pro státní i městskou policii či opravy chodníků na Jaselské, Máchově či ulici 28. října. Na ty město vyčlenilo necelé dva miliony.

Další čtyři miliony korun zastupitelé přidělili na druhou etapu regenerace panelového sídliště Galašova. Konkrétně se jedná se o úpravu další části sídliště, tedy vozovky, chodníků či laviček.

Jednou z nejbližších akcí, na kterou se město zaměří, by mělo být zateplení tří objektů Domova seniorů. Dosavadních sedmnáct milionů zastupitelé nakonec navýšili na celkových dvacet.

K zateplení sice mělo dojít už vloni, ale stavební společnost, která tehdy veřejnou soutěž díky nejvýhodnější nabídce vyhrála, nakonec k pracím vůbec nepřistoupila. Zastupitelstvo města v této souvislosti už v listopadu pověřilo starostku Radku Ondriášovou (ČSSD) jednáním ohledně vymáhání smluvní pokuty. Konečný výsledek ale zatím znám není.