Téměř 290 milionů z této částky poputuje na provozní výdaje.

Na investice je v tuto chvíli vyčleněno 66 milionů, o definitivní podobě investičního rozpočtu však zastupitelé rozhodnou teprve až na únorovém jednání.

„Z celkové částky téměř 356 milionů je na investice zatím vyčleněno 66 milionů korun, není to však definitivní. Na únorovém zastupitelstvu už budou zapracovány i výsledky roku 2018, bude tedy přesně známo, kolik peněz na investiční akce budeme mít k dispozici,“ uvedl mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Řada investičních akcí však byla zařazena již do aktuálně schváleného rozpočtu.

„V prosincovém rozpočtu byly zahrnuty jednak investice, které již byly schválené usnesením zastupitelstva města v průběhu roku 2018 a také již schválené dotační akce,“ informoval dále Petr Bakovský.

Týká se to například pokračování regenerace sídliště Struhlovsko, rekonstrukce Havlíčkovy ulice či opravy vzduchotechniky v Domově seniorů.

Nemalé finanční prostředky poputují také na rekonstrukce a budování nových učeben na ZŠ Struhlovsko a ZŠ Šromotovo.

Na rok 2019 schválilo zastupitelstvo rozpočet o zhruba 26 milionů vyšší než na rok 2018. I přesto, že město na rok 2019 počítá s vyššími příjmy, to však nemusí nutně znamenat, že poputuje více peněz do investic.

Vedle zvýšených příjmů totiž rozpočet počítá také s výrazným navýšením provozních výdajů. Provoz města by měl v roce 2019 vyjít o více než třicet milionů dráž než v roce 2018.

Podrobnosti o schváleném rozpočtu najdou zájemci na webu města