„V Hranicích budou vysokorychlostní vlaky zastavovat. Zkrácení doby cestování bude výrazné - cesta z Hranic do Ostravy potrvá 18 minut, stejně jako z Hranic do Olomouce,“ popsal už dříve Marek Pinkava, náměstek ředitele Správy železnic.

Budování vysokorychlostní trati mezi Prahou, Brnem a Ostravou znamená zcela novou éru také pro hranické nádraží. Jeho vzhled i urbanistické řešení vzejde z architektonické soutěže. Jednotlivé soutěžní návrhy, které bylo možné zasílat do konce května, se nyní posuzují.

„Cestujícím kromě kratšího přestupu a rychlého železničního spojení s Ostravou, Olomoucí a Brnem nabídne bezproblémové parkování díky systému P+R, linky návazné veřejné dopravy nebo další služby. Díky umístění terminálu dojde k propojení vysokorychlostní a konvenční železnice i autobusové dopravy v jedné budově,“ popisuje Správa železnic.

| Video: Youtube

Projektová část soutěžního návrhu zahrne budovu terminálu, která bude sloužit pro vlakové i autobusové nádraží. Její součástí jsou také přístupy na nástupiště a parkoviště. Na přilehlém autobusovém nádraží budou architekti řešit kromě nástupiště a jeho zastřešení také místa pro nabíjení autobusů a jejich odstavení. Určí rovněž podobu veřejného prostranství a zeleně v okolí terminálu. Podle studie proveditelnosti by se kapacita hranického terminálu měla do roku 2050 blížit k deseti tisícům osob ve všední den.

Diskutovat se bude o vlivu na životní prostředí

Vysokorychlostní trať je na trase Brno - Ostrava rozdělena do dvou hlavních úseků. Těmi jsou VRT Moravská Brána a VRT Haná. Konkrétně Hranicemi povede VRT Moravská Brána.

„Jedná se o stavbu o délce mezi šedesáti až sedmdesáti kilometry, která začne v Prosenicích u Přerova a končit bude ve stanici Ostrava-Svinov. Půjde o kompletně novou výstavbu vysokorychlostní trati, po které by měly jezdit jen osobní vlaky, a to rychlostí až 320 kilometrů v hodině,“ připomněl Marek Pinkava.

Právě vysokorychlostní trať v úseku "Prosenice – Ostrava-Svinov“ bude předmětem veřejného projednání, které se uskuteční 25. června. Řešit se bude především z hlediska vlivu na životní prostředí. Projednání se bude konat od 15 hodin v Koncertním sále v Zámecké ulici číslo 118. Na veřejném projednání budou diskutovány pouze vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, nikoliv například majetkové či politické aspekty, které nesouvisejí s vlivy záměru na životní prostředí.

Program veřejného projednání:

• Zahájení veřejného projednání;
• Představení účastníků, časová rekapitulace procesu EIA;
• Stručné představení záměru oznamovatelem (Správa železnic, státní organizace);
• Stručné shrnutí vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí týmem zpracovatele dokumentace;
• Stručné představení zpracovatele oponentního posudku;
• Vyjádření přítomných zástupců dotčených územních samosprávních celků;
• Vyjádření přítomných zástupců dotčených správních úřadů;
• Diskuze - dotazy a připomínky veřejnosti a spolků (zástupci jednotlivých stran budou v diskuzi odpovídat).