Nutnou podmínkou nominace pro zajištění velkoplošné projekce a on-line přenosu ze slavnostního vyhlášení je i zaslání fotografií, případně videa, které dokumentují činnost a úspěchy nominovaného jednotlivce či kolektivu v rozhodném období.

„Foto nebo video v počtu tří až pěti zašlete v elektronické podobě v co nejlepší kvalitě na e-mailovou adresu sportovec@mesto-hranice.cz. Zároveň žádáme nominovaná družstva, aby uvedla přesný počet nominovaných,“ informoval mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Podmínkou je, že nominovaní sportovci musejí být členy sportovního oddílu nebo klubu, který působí na území města Hranice a reprezentují tento oddíl nebo klub ve sportovních soutěžích. „Lze také podat nominaci v kategorii ‚odchovanci‘. Jde o sportovce, kteří byli členy hranických oddílů a nyní dosahují vynikajících výsledků v jiných než hranických sportovních oddílech na úrovni mistrovství republiky či reprezentace České republiky,“ upřesnil nominace mluvčí města.

Nové komunitní centrum Křídla všem v Hranicích.
Nové komunitní centrum Křídla všem otevřelo v Hranicích. Pro rodinu i jedince

Oceňují se jak sportovci v olympijských tak i v neolympijských sportech. „Komise pro výběr nejlepších sportovců zároveň může z vítězů kategorií bodováním na místě vyhlásit Sportovní hvězdu roku, a to jednotlivce nebo družstvo,“ pokračoval.

Na ocenění lze navrhnout i sportovní seniory, trenéry a funkcionáře, kteří se svou dlouholetou prací, a to 20 a více let, výrazně zasloužili o rozvoj tělovýchovy v Hranicích. Tento návrh se podle mluvčího města podává volnou formou, včetně souhlasu nominovaného sportovce se zpracováním osobních údajů. „Na nominace, které nebudou podané na formuláři nebo budou doručené po termínu uzávěrky, nebude brán zřetel,“ konstatoval Petr Bakovský.

Klub seniorů v Hranicích má nové vedení.
Klub seniorů v Hranicích má nové vedení

Tradiční vyhlášení nejlepších sportovců roku 2023 se koná v úterý 16. dubna v Divadle Stará střelnice. Na slavnostní odpoledne zve město Hranice pravidelně známé sportovce.

„Loni jsme přivítali známého fotbalového trenéra Pavla Vrbu. Z dalších hostů tu byli například atletky - oštěpařka Dana Zátopková a běžkyně Taťána Kocembová, jejich kolega výškař Svatoslav Ton, cyklisté Ján Svorada a Martina Štěpánková-Trnková, judisté Jiří Sosna a trenér Lukáše Krpálka Petr Lacina, dále fotbalový brankař Ivo Viktor, bývalý fotbalista a trenér Petr Uličný, házenkářský reprezentant i trenér Jiří Vícha, přední činitel Evropské házenkářské federace František Táborský, basketbalisté Jan Bobrovský a Ivana Večeřová, skokan na lyžích Jaroslav Sakala, kanoisté Petr „Čáp“ Procházka a Petr Klíma, pilot Martin Šonka, nebo mistr světa i Evropy ve freestyle footbagu Jan Weber,“ vyjmenoval na závěr mluvčí města Hranice Petr Bakovský.