Stavbou roku může být vyhlášena jakákoliv stavební akce, a to novostavba, rekonstrukce, přístavba, nástavba, stavební nebo terénní úprava, řešení fasády.

„Za stavby se přitom považují i stavby pozemní, vodohospodářské, dopravní, stavby mostů, inženýrských konstrukcí, technologických zařízení a také sadové a parkové úpravy. Nepovažuje se za ni pouhé vybavení místností jako úprava interiéru,“ vyjmenoval v tiskové zprávě mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Podmínkou je, že stavební akce musí být zkolaudována do 31. prosince 2023. „Investorem může být jakákoli právnická nebo fyzická osoba, bez rozdílu místa sídla nebo bydliště, ale nemůže jím být město Hranice,“ upřesnil mluvčí.

Ilustrační foto.
Poplatky za odpad se v Hranicích zvyšují. Lidé zaplatí 864 korun

Podle jeho slov se u stavby roku přihlíží k architektonickému či urbanistickému řešení a jeho přínosu pro vzhled našeho města. „Odborná komise také přihlíží k celkovému dojmu, jako je výraz stavby, estetické řešení, funkčnost, kvalita a jakost prací, řemeslné provedení celku, detailu a použité materiály, délka provádění stavby. Posuzuje také komplexnost řešení - sadové úpravy pozemku a okolí stavby, řešení oplocení, nasvětlení stavby a podobně,“ vysvětlil Petr Bakovský.

„Dále se přihlíží i ke splnění požadavků orgánů státní správy, jako jsou stavební úřad, památková péče, ochrana životního prostředí, k přínosu pro záchranu kulturních, historických nebo přírodních hodnot daného území a k invenci technických řešení či aplikaci ekologických technologií,“ pokračoval.

Vernisáž výstavy Radky Kunovské (vpravo) Do světa bodyartu a ještě dál v Galerii Severní křídlo zámku v Hranicích.
VIDEO: Bodyart. Výstava Radky Kunovské z Hranic odkrývá fantastický svět iluzí

Návrhy můžete zaslat stavebnímu úřadu Městského úřadu Hranice, který je předloží příslušné komisi k vyhodnocení. Návrhy se podávají volnou formou. „Vhodné jsou fotografie a identifikační údaje o stavbě, například autor projektu, zhotovitel, termín realizace a odůvodnění a definování přínosu pro město. Následně bude Stavba roku 2022 vyhlášena usnesením rady města,“ doplnil mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Poslední oceněnou stavbou roku v Hranicích se v roce 2019 stala Vila Jarmila v Komenského ulici.