Žáci i předškoláci si tam od 8.30 do 14.30 budou užívat každoročního projektu Barevný den a Den bez aut.

„Za novinku se dá považovat jízda na ponících a bryčka s koňským dvojspřežím," upřesnil k programu radniční mluvčí Petr Bakovský.

také dětské dopravní hřiště na Studentské ulici, které je obvykle přístupné jednotlivým školským zařízením, bude tentokrát k dispozici široké veřejnosti. „V rámci zářijového Dne bez aut si budou moci dopravní hřiště vyzkoušet všichni zájemci," potvrdil školitel dopravní výuky Jan Trčka.

Akci, jejímž cílem je poučit nejen děti o ekologických problémech, pořádá oddělení životního prostředí společně s Domem dětí a mládeže Hranice.

„I dospělí se při vzdělávacím programu dozvědí mnoho užitečných informací. Věříme, že akce má pozitivní dopad. Ovšem jen těžko můžeme změřit, nakolik přispěla k třídění odpadu nebo přiměla lidi k využití jízdního kola místo automobilu," doplnil Petr Bakovský.

To, kolik školáků či ještě mladších dětí na Masarykovo náměstí nebo na dopravní hřiště dorazí, je do značné míry závislé na počasí. Za velmi nepříznivých podmínek se akce přesune z náměstí do dvorany renesančního zámku.