Podle pravidel soutěže mohou být oceněny nejen klasické novostavby, ale například také rekonstrukce či terénní úpravy.

„Stavební akce musí být zkolaudována do 31. prosince 2018. Investorem může být jakákoli právnická nebo fyzická osoba, bez rozdílu místa sídla nebo bydliště. Nesmí jím ale být Město Hranice,“ sdělil mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Návrhy projdou posouzením odborné komise, která bude přihlížet k mnoha faktorům, od estetického dojmu, přes funkčnost až po použité materiály.

Nominace mohou zájemci podávat na stavební úřad do konce ledna.

Ačkoliv radnice vyhlašuje soutěž každý rok, ne vždy ocenění nějaké stavbě připadne.

Naposledy město cenu udělilo v roce 2010 Jan Večerkovi za rodinný dům, a v roce 2011 Václavu Vlasákovi za rozšíření Staré střelnice.