„Příprava suchého poldru Teplice má už minimálně tříletý skluz. Máme nedostatečné informace o jednání s majiteli dotčených pozemků i o přípravě EIA,“ vyčítal společnosti Povodí Moravy na tiskové konferenci mluvčí města Hranic Petr Bakovský.

Další výtka se týkala nánosů v řece Bečvě poblíž hranického jezu, které už měl její správce dávno odtěžit. Neučinil tak ani letos, přestože tam kvůli odstraňování povodňových škod působil tentokrát mnohem déle než v předchozích letech.

„Opět jsme slyšeli, že bude nános odtěžen příští rok. Ale příští rok, to může být taky rok 2015,“ pokračoval v ironickém tónu Bakovský.

Stejně kritický byl k Povodí Moravy na téže tiskové konferenci i starosta Hranic Miroslav Wildner a vedoucí odboru životního prostředí Ivana Zaoralová.

„Máme v plánu zvýšit kapacitu jezu a Povodí připouští, že by to pomohlo i při odtékání vody z Ludiny a Veličky, které se při větších deštích vylévají,“ uvedl starosta.

V úvahu podle něj připadá buď obtokový kanál zprava nebo zleva, popřípadě rozšíření jezu.

„S opatřením už se počítá i v územním plánu, který právě připravujeme. Povodí se k němu ovšem staví takto: vy to udělejte, my se tomu bránit nebudeme. Ale už teď má k případnému obtokovému kanálu stanovenu podmínku přechodu pro ryby, čímž se akce ještě více prodraží,“ poukázal Wildner s tím, že celou akci by v případě její realizace hradil stát.

Povodí: Obě strany se vždy domluvily

Povodí Moravy (PM) nařčení města Hranic dementuje.

„Z jednání se zástupci města nikdy nevyplynulo, že by vzájemná spolupráce nebyla účelná, efektivní a nevedla k řešením obou stran. O připravovaných akcích, včetně poldru, a problematice těžení nánosů byli zástupci města, včetně zastupitelů, informováni,“ uvedla tisková mluvčí společnosti Eva Grodová.

Poslední setkání ředitele PM se starostou Wildnerem proběhlo 8. září, tedy jen dva dny před zmíněnou tiskovou konferencí. I tam se podle Grodové obě strany bez problémů domluvily na další spolupráci.

Poldr se týká 2000 pozemků

Co se týče nánosů v řece Bečvě, ty podle jejího správce nemají příliš významný vliv na průchod povodní.

„Přesto již byl podniknuty kroky přesně podle dohod a možností. Bohužel se během letošní srážky nepodařilo nánosy odstranit kvůli nesouhlasu rybářů a ochránců přírody,“ vysvětlila Grodová s tím, že tak to bylo zdůvodněno i městu.

V otázce teplického poldru bylo od roku 1998 zpracováno již několik studií, finální verze návrhu stavby pak před dvěma lety. Letos v srpnu byla dokončena aktuální identifikace vlastníků dotčených pozemků a nemovitostí.

„Jedná se o složitou a rozsáhlou problematiku, kde je nutné majetkově vypořádat přibližně dva tisíce pozemků a zhruba 800 vlastníků,“ uvedla mluvčí Povodí Moravy a na závěr dodala:

„Věříme, že téma protipovodňové ochrany je v předvolebním čase velmi vděčné, ale distancujeme se od některých snah se zviditelnit na úkor Povodí Moravy.“