„Předpokládáme, že staré kotle mají většinou starší lidé, protože v novostavbách se pořizují nízkoteplotní systémy, tepelná čerpadla a plynové kotle. Tím, že jsou dnes žádosti elektronické, budou tito lidé potřebovat pomoc“ zmínil starosta města Jiří Kudláček.

Svědčí o tom i malý zájem z řad hranických občanů v minulém roce, kdy bylo jen na třicet žádostí o dotaci. Podmínkám pak vyhovělo 27 z nich.

Informační centrum

„Zastupitelé podpořili zřízení informačního místa ke krajským „kotlíkovým dotacím“, kde by mohli být občané v určitých hodinách během týdne informování o tom, jak vyplnit žádost, jaké informace si zajistit a co vše je potřeba doložit,“ řekl mluvčí města Petr Bakovský.

Pomáhat má občanům Hranická rozvojová agentura, která by měla poskytovat informace v prvních dvou měsících od výzvy vždy dva dny v týdnu po dvou hodinách denně. Dále pak další dva měsíce jen jeden den v týdnu po dobu dvou hodin.

„Dále by mohla poskytovat telefonické konzultace, zajistit organizaci alespoň čtyř seminářů pro veřejnost a propagaci kotlíkových dotací. Celkové náklady na zřízení informačního místa i s odměnou za úspěšné žádosti by byly do 120 tisíc korun,“ vysvětlil práci Hranické rozvojové agentury mluvčí města.

Zlepšit se má ovzduší

Hranice patří mezi města, kde je již dlouhodobě špatné ovzduší. Na situaci má vliv více aspektů, konkrétně emise z průmyslových zdrojů, lokálních topenišť, ale také automobilová doprava a meteorologické podmínky.

„Z výsledků měření z období od června 2011 do května 2012 na dvanácti lokalitách města, je v zimním období zřejmý vliv topné sezóny a nepříznivých rozptylových podmínek, které se odráží ve vysokých koncentracích prachu v ovzduší,“ vysvětlil Petr Bakovský.

Na všechny se nedostane

Vloni podpořil Olomoucký kraj občany v první výzvě maximálně 85 procenty z částky 150 tisíc korun.

Město Hranice může podpořit žadatele ještě dalšími 7 procenty a občan by tak z vlastních prostředků zaplatil pouhých 8 procent z částky.

„Vzhledem k tomu, že zatím nemůžeme vědět, kolik bude žadatelů o dotaci, orientačně by se jednalo o částku asi 2 625 000 korun, při výměně 250 starých kotlů,“ řekl mluvčí.

Podle starosty Jiřího Kudláčka se ale na všechny žadatele nedostane.

„První kolo zabezpečilo výměnu pouze třiceti kotlů. Dnes lze říci, že my chceme vyměnit maximum kotlů, ale jestli jich bude padesát nebo dvě sta, to teď nemohu předjímat.