K podobnému kroku se rozhodlo přistoupit i město Hranice.

„Máme vytipované lokality, především na okraji sídlišť, kde bude Ekoltes Hranice kosit trávu maximálně 2x ročně. Tyto lokality jsou označeny cedulí přírodní biotop. Tímto krokem chceme zvýšit biodiverzitu v Hranicích. Vyšší tráva poskytuje útočiště čmelákům, motýlům, dalšímu hmyzu a jiným drobným živočichům, kteří z měst mizí,“ vysvětlil mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Ponechaný porost podporuje také zadržování vody v krajině v době, kdy se dlouhodobě potýkáme s nedostatkem vláhy.

„Je ověřeným faktem, že omezení seče trávníků a ponechání vyššího porostu nejen posílí ekosystémové funkce, ale i trávníkům samotným umožní snáze se vyrovnat s nepříznivými vlivy. V kontextu změny klimatu se jako zásadní jeví schopnost vyšších porostů lépe uchovat vlhkost a překonat období sucha bez nepřiměřených nároků na závlahu,“ uvádí ministerstvo životního prostředí.

Pro přírodní biotopy v Hranicích, na kterých budou ponechány nepokosené části, je vybráno sedm lokalit.

„Jde o svah a rovinu nad akumulační nádrží u Veličky pod bývalou hasičárnou, dále partie na Smetanově a Kropáčově nábřeží, úseky nad garážemi na Cementářském sídlišti, u Struhlovska za čerpací stanici pohonných hmot, u Račího potoka a v Sadech Čs. Legií,“ vyjmenoval Petr Bakovský.