Stanislav Miloš se dlouhodobě věnoval hranické historii, archeologickým výzkumům ve městě, a seznamoval s jejich výsledky veřejnost. Je autorem rozsáhlého historického modelu města Hranic, který je vystaven ve dvoraně zámku. Cenu převzala jeho manželka Vanda Milošová.

Stanislav Miloš je autorem historického modelu města Hranice
Model starých Hranic tvoří Stanislav Miloš téměř 30 let

Hranický rodák Tomáš Pospěch je fotograf, historik umění, kurátor a pedagog, který má za sebou velké množství výstav a publikací. Jednou z oblastí jeho zájmu je hranická architektura, o čemž svědčí i řada publikací, například Hranická architektura 1815 – 1948 nebo výpravná obrazová kniha Hranice – město a jeho památky.

Nová publikace Tomáše Pospěcha: Hranice, Teplice nad Bečvou a okolí. Architektura 1815–2018
Architekturu Hranic a okolí ukazuje nová kniha Tomáše Pospěcha

Pavel Nepala je významnou osobností hranického veřejného života, v minulosti populární zpěvák, později kulturní referent v Lázních Teplice nad Bečvou a v posledních letech moderátor a autor scénářů akce Nejlepší sportovec města Hranic.

Cena města se uděluje jako ocenění osob a kolektivů, které podaly mimořádný výkon nebo dosáhly významných úspěchů a mají vztah k městu. Nominováni mohou být jednotlivci, kolektivy, právnické i fyzické osoby. Cenu města tvoří pamětní list podepsaný starostou města, plaketa a finanční odměna ve výši 10 tisíc korun.