„Podobnou akci děláme už pátým rokem. Letos má Město Hranice v rozpočtu na čištění schváleno sedm set tisíc korun. Celá akce bude probíhat od prvního června do začátku září,“ informoval mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.

Kompletní očista probíhá v návaznosti na doporučení Programu snižování emisí a Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Hranic a také na schválená Krátkodobá a dlouhodobá opatření ve věci snížení prašnosti v Hranicích na období do roku 2014.

„Zvýšená očista bude podle smlouvy se společností Ekoltes Hranice zahrnovat jak jednorázovou, tak i průběžnou očistu komunikací,“ doplnil mluvčí radnice.

Kde se bude čistit?

Dvakrát bude provedeno čištění hlavního tahu ve Velké a hlavního tahu v Hranicích, včetně ulice Nádražní a kruhového objezdu u Lidlu a Hypermarketu Albert, kruhového objezdu na Třídě 1.máje se sjezdem na I/47 a ke Kauflandu a kruhového objezdu u restaurace Barborka.

„Jednorázová očista bude provedena i v místní části Drahotuše během tří dnů, které si zvolí Osadní výbor Drahotuše dle svého uvážení a potřeby,“ sdělil mluvčí hranické radnice.

V plánu je též dále zahrnuto průběžné důkladnější čištění komunikací formou ručního a strojního čištění, prováděné jednou za tři týdny dle orientačního harmonogramu.

„Jednorázové a průběžné čištění komunikací může být aktuálně změněno podle meteorologických podmínek,“ dodal Petr Bakovský.

Veškeré práce spojené s akcí bude řídit a kontrolovat Odbor životního prostředí Městského úřadu Hranice. Strojní očistu bude firma Ekoltes provádět zametači a kropícím vozem. Na vybraných komunikacích s povrchem ze žulových kostek bude očista prováděna strojním kropením a ručním zametáním.

„Žádáme proto majitele parkujících aut, aby v dané dny uvolňovali komunikace,“ upozornil na závěr mluvčí hranické radnice Petr Bakovský. (zem)

Hranický deník|Propagujte i svojí stránku