Výše zmíněné změny v návrhu rozpočtu přednesla zastupitelka Vlasta Zapatová.

„Navrhuji, aby se rozpočty městských částí vrátily na úroveň, na které se nacházely do roku 2009, než došlo k jejich snížení," uvedla členka zastupitelstva.

Někteří její kolegové se nad tímto návrhem podivovali.

„Každoročně končí osadní výbory s nevyčerpaným rozpočtem, tak nevidím důvod, proč bychom je měli navyšovat," vyslovil svůj názor Jiří Haša.

„Rozpočty osadní výbory mnohdy nevyčerpají z toho důvodu, aby si mohly zbylé peníze převést do dalších let a využít je pak k velkým investičním akcím," oponovala Vlasta Zapatová, která sama předsedá Osadnímu výboru Drahotuše.

Jiří Haša se však vyjádřil skepticky i k návrhu na zvýšení financí pro jednotlivé komise. Vlasta Zapatová navrhla navýšení grantů v oblasti zahraniční spolupráce, vzdělávání, oblasti sociálně-zdravotní, životního prostředí, a také oprav a obnovy památek.

„Já mám pocit, že někteří z vás si myslí, že peníze rostou na stromech. Tady chcete přidávat na všechno možné, ale chtěl bych vidět, kdybyste to měli dávat ze svého," prohlásil Jiří Haša.

Když granty navýšíme, tak se navýší i žádosti

Zástupci jednotlivých komisí nicméně potvrdili, že každoročně žádosti o granty výrazně převyšují finance, které jsou k dispozici.

„Já si myslím, že se to týká i všech ostatních komisí, ale za nás mohu říct, že loni nás lidé celkově žádali o milión sedm set tisíc korun a rozdali jsme sedm set tisíc korun," uvedla Pavla Tvrdoňová z kulturní komise.

S navýšením financí pro kulturní granty oproti loňsku již město počítalo v původní podobě návrhu rozpočtu. V ostatních oblastech však navyšování v plánu nebylo.

„My uspokojíme padesát procent žadatelů. Myslím, že když se v současné době městu tak daří, tak kdy jindy navýšit výdaje do těchto užitečných oblastí, než teď," vyslovil se pro návrh Vladimír Juračka z komise oprav a obnovy památek.

Jiří Haša byl však neoblomný. „Když granty navýšíme, tak se navýší i žádosti. Tak je to vždycky, nedělejme si iluze," uvedl.

Zastupitelstvo se nakonec v hlasování vyjádřilo pro zapracování těchto bodů do plánovaného rozpočtu.

Osadním výborům Drahotuše, Lhotka, Rybáře, Slavič, Středolesí, Uhřínov, Velká a Valšovice by mělo připadnout celkem o 120 tisíc korun více.

Na granty by mělo město vyčlenit o 300 tisíc korun více, než bylo v plánu rozpočtu původně uvedeno.

Rozpočet bude na programu také na prosincovém zastupitelstvu­.

David Král