Zastupitelstvo na svém únorovém zasedání schválilo nové investiční akce ve výši 73 milionů korun.

Mezi nejnákladnější akce patří vybudování světelné křižovatky u Černého orla (6 mil.), další etapa regeneraci hranického hřbitova (15 mil.) či nová cyklověž u nádraží (20 mil.).

Zatímco u prvních dvou jmenovaných projektů si bude muset město vystačit čistě s vlastními finančními prostředky, cyklověž by měla k realizaci posunout dotace.

Na seznamu schválených investic nechybí ani opravy. V této oblasti uvolnili zastupitelé peníze například na opravu židovských schodů nebo opravu hráze rybníka Kuchyňka.

Radnice pochopitelně musela kalkulovat také s pokrytím projektů zahájených již v roce 2019, jejichž realizace bude pokračovat i v roce letošním. Jedná se o akce za 122 milionů korun.