„Koryto ve stávající podobě nemá dostatečnou kapacitu a poskytuje ochranu před maximálně dvacetiletou vodou. Nová protipovodňová ochrana bude chránit nejen zdraví a životy obyvatel Hranic, ale i majetek ve výši 600 milionů korun,“ řekl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Součástí opatření jsou i přístupy k řece a prvky, jež mají sloužit k posezení u vody.

Obyvatele města ochrání sedm set metrů dlouhé protipovodňové zídky na obou březích řeky Bečvy, jejichž součástí je i mobilní hrazení. To zahradí místa, která budou za normální situace fungovat jako přístup k řece.

Příprava zídek probíhala ve spolupráci s městem a památkáři tak, aby zůstal zachován jedinečný ráz ulice Kropáčova.

Na pravém břehu vznikne replika stávající zdi, která bude obložena kamenem a doplní ji zábradlí. Aby měli lidé možnost v době, kdy Bečva nehrozí, strávit příjemný čas u vody, umožní projekt také přístup k řece. Místu budou dominovat dvě posezení v podobě tribun.

„Opatření tak budou na jednu stranu chránit obyvatele před povodněmi, ale současně učiní řeku pro lidi snáze dostupnou,“ vysvětil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Kácení stromů

Přípravné práce začnou v březnu a celkové náklady na výstavbu protipovodňové ochrany vyjdou na téměř 64 milionů korun. Stavba je financována z programu Ministerstva zemědělství Podpora prevence před povodněmi a z rozpočtu města. Práce potrvají dvacet měsíců.

Výstavba protipovodňové ochrany si vyžádá vykácení stromů a keřů, které je v plánu v průběhu března na pravém i na levém břehu Bečvy.

Na pravém břehu už začaly práce na odstraňování keřů a náletových dřevin, kterým předcházela podrobná prohlídka. Pokáceny budou pouze stromy, které brání výstavbě protipovodňové ochrany podle schválené projektové dokumentace. V plánu je i náhradní výsadba, se kterou se počítá zejména v sadech Čs. legií.

Rozšíření jezu

Významnou součástí protipovodňové ochrany Hranic je i rozšíření jezu.

„Zvýšení jeho kapacity se projeví zejména mezi jezem a silničním mostem, kde se také nachází zaústění pravostranných přítoků Ludiny a Veličky. V jejich výustních tratích v současnosti dochází k rozlití vody při vysokých stavech na Bečvě. Protipovodňové zídky pak zvýší kapacitu koryta od silničního mostu dále proti proudu,“ doplnil Václav Gargulák.

Návrh protipovodňové ochrany i rozšíření jezu vychází z Koncepce protipovodňové ochrany sídel v Pobečví. Kompletní ochranu Hranic před stoletou vodou, která ve městě naposledy udeřila v roce 1997, zajistí vodní dílo Skalička, které tvoří hlavní prvek při ochraně měst a obcí před povodňovými průtoky z Bečvy.