Úředníci předpokládají, že jako každý rok bude zájem žadatelů značně přesahovat možnosti toho, kolik může město rozdat peněz.

„Tradičně největší zájem bývá o oblasti kultury a sportu. Tam je poptávka vždy větší než možnosti městské pokladny,“ řekl mluvčí hranické radnice Petr Bakovský. Ten zároveň vysvětlil rozdíl mezi granty a příspěvky. „Granty poskytujeme na jednotlivé akce, příspěvky jsou zase na pravidelnou činnost,“ upřesnil mluvčí.

Největší část prostředků míří do oblasti sportu.

Příspěvek města na mládežnický sport letos činí 685 tisíc korun, na sport dospělých 900 tisíc korun, granty na tělovýchovu jsou ve výši 300 tisíc korun.

„Tento systém podpory sportu, který mají Hranice zavedený už několik let, nám mnoho měst doslova závidí. Taková pravidelná podpora zejména mládežnických oddílů totiž jinde chybí,“ podotkl k tomu tajemník hranického městského úřadu Vladimír Vyplelík, který situaci zná i z opačné strany. Sám totiž dlouhá léta působil ve vedení oddílu atletiky SK Hranice.

Zájem je i o oblast kultury. Tam jde na příspěvky 100 tisíc korun a na granty 630 tisíc korun. Kromě toho město rozděluje půl milionu korun na investiční granty, které se týkají jak oblasti kultury i tělovýchovy.

Hranická radnice podporuje také spolupráci s partnerskými městy, kam letos míří granty v celkové výši 300 tisíc korun. „Tato oblast zahrnuje například partnerskou spolupráci hranických škol se zahraničními, výměnné pobyty studentů či vzájemné návštěvy kulturních souborů,“ sdělil Bakovský.

Podpoří ekologii i integraci Romů

Finanční prostředky jsou rozdělovány i v oblasti prevence kriminality.

„Pod ní se často schovají akce částečně spadající do oblasti sportu či kultury. Jsou to například různé tábory a soustředění, jejichž cílem je prevence kriminální činnosti mládeže, nebo sportovní akce a soutěže pořádané školami a dalšími subjekty,“ vysvětlil mluvčí.

Další granty jsou na oblasti životního prostředí a sociálních věcí a zdravotnictví.

„V prvně jmenované kategorii jsou zahrnuty například výlety do chráněných oblastí či soutěže a akce s ekologickou tématikou. Druhá skupina se týká projektů a sdružení zabývajících se pomocí hendikepovaným nebo sociálně vyloučeným lidem či integrací romské populace,“ řekl Bakovský.

Novinka: granty na opravu památek

Novinkou je letos nová kategorie, a to granty po podporu oprav a obnovy objektů v oblasti památkové péče.

„To jsou peníze určené například na rekonstrukci viditelných částí budov v městské památkové zóně, například obnovu střech či čelních fasád,“ popsal mluvčí.

Letos se pravidla rozdělování grantů a příspěvků dočkaly i několika změn.

„Nejdůležitější novinkou je, že žádosti se letos podávají elektronicky a měly by být potvrzeny elektronickým podpisem. Kdo jej nemá, musí do tří dnů po zaslání donést na úřad žádost v papírové formě i s podpisem,“ uvedl Bakovský.

Termín podávání žádostí je do 31. ledna. Pak žádosti posoudí jednotlivé komise, které rozhodnou, kam peníze zamíří.

„Většinou sedí v komisích lidé, kteří mají o dané oblasti dobrý přehled. Výhodu mívají tradiční akce, které se osvědčily, a členové komisí tak ví, že má smysl je podpořit,“ dodal mluvčí.