„Město se snaží oblast příspěvků a grantů neustále maximálně podporovat. Dokladem toho je zejména fakt, že celkové částky na příspěvky a granty neklesají, ba naopak rostou," sdělil mluvčí města Petr Bakovský.

Během pěti let se podařilo městu navýšit částku v oblasti příspěvků a grantů o více než jeden milion korun.

„V roce 2013 zastupitelé zvýšili částku na oblast příspěvků na tělovýchovu mládeže z 685 tisíc na 900 tisíc korun, čímž vyrovnali částku, která je určená na příspěvky v oblasti sportu dospělých. Také jsme zdvojnásobili finance v grantech na vzdělávání, a to z 50 tisíc na 100 tisíc korun," pokračoval dále Petr Bakovský a zároveň upozornil na rozdíl mezi příspěvkem a grantem.

„Příspěvky jsou finanční částky pro chod nějaké organizace nebo činnost, granty na určité projekty a akce," vysvětlil.

414 tisíc pro partnerství měst

Peníze se rozdělují do oblasti tělovýchovy, vzdělání, kultury, spolupráce partnerských měst, sociálních věcí a zdravotnictví, životního prostředí a prevence kriminality.

„Tradičně nejvíce dostává oblast spolupráce partnerských měst, což dokazují i čísla. Žádosti za 474 tisíc korun podpořilo město 414 tisíci korunami. Zde se nám podařilo téměř všechny žádosti uspokojit," uvedl mluvčí.

Nejvyšší žádost měl pěvecký sbor Cantabile, celkem 120 tisíc korun, na návštěvu a koncerty k 25. výročí partnerství s Hranicemi v Leidschendam Voorburgu. V těchto dnech se díky podpoře města soubor účastní kulturního festivalu Huygens Muziekfestival ve Voorburgu.

Sportovci žádali 3 miliony

Naopak plně uspokojit se nedaří oblast sportu, kde se tradičně sejde nejvíce žádostí.

Příspěvky na celoroční činnost mládeže byly sice rozděleny do posledního haléře, ale poptávka byla daleko větší.

Přes tři miliony žádali sportovci město, které ale nemohlo vydat více jak 900 tisíc korun.

Ještě vyšší žádosti se sešly na příspěvky na celoroční činnost dospělých, přes pět milionů korun.

Nejvíce si odnesl TJ Cement Hranice, oddíl kopané, oddíl atletiky nebo basketbalové družstvo TJ Sigma Hranice

Peníze pro Letiště

V oblasti kultury podpořilo město dvěma nejvyššími granty festival Rockové Hranice a festival Letiště.

„V kultuře a ve sportu je vždy velký přetlak. Snažíme se nejvíce podpořit místní akce a místní kapely a umělce, prostě rozvíjet místní kulturu," vysvětlil rozhodnutí zastupitelů mluvčí.

Ředitel festivalu Matěj Černý byl výsledkem překvapený.

„My jsme radši nic nečekali, abychom nebyli moc zklamaní, proto nás tento grant opravdu potěšil. Jsme vděční za to, že nás město takto podpořilo. Bereme to jako velkou zodpovědnost a závazek, abychom naplnili to, co jsme si předsevzali a pokusíme se nezklamat ty, co za námi stojí," pověděl Matěj Černý.