Písemná žádost se podává s podpisem a razítkem statutárního zástupce, v elektronické podobě se odevzdává na elektronickou podatelnu. Za žádost se nic neplatí.

„Smyslem příspěvků je podpora celoroční činnosti v oblasti kultury, tělovýchovy, sociálně-zdravotní oblasti, oblast životního prostředí a dalších volnočasových aktivit," upřesnil mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

„Cílem grantů je podpora projektů v oblasti kultury, tělovýchovy, spolupráce s partnerskými městy, vzdělávání, zdravotnictví, sociálních věcí, prevence kriminality, životního prostředí a památkové péče vedoucí ke kultivaci a regeneraci občanů města Hranic, ale také jako prostředek rozvoje občanské společnosti," do­dal.

Program má přispět k rozšíření nabídky pro trávení volného času obyvatel a návštěvníků města, pomoci pořadatelům v realizaci stávajících akcí většího významu a podpořit vznik nových.

I přes ekonomické těžkosti se město Hranice stále snaží držet stejně vysokou výši financí na příspěvky a granty.

„Dokladem toho je fakt, že celkové částky na příspěvky a granty neklesají, ba naopak rostou," uvedl Petr Bakovský.

Předloni přidali mládeži

V roce 2013 zastupitelé zvýšili částku na oblast příspěvků na tělovýchovu mládeže z 685 tisíc na 900 tisíc, čímž vyrovnali částku, která je určena na příspěvky v oblasti sportu dospělých.

Také zdvojnásobili finance v grantech na vzdělávání, a to z 50 tisíc na 100 tisíc korun.

Toto zvýšení se podařilo udržet i ve schváleném rozpočtu na rok 2015.

Celkově se tak finance, které město vyčlenilo na příspěvky a granty, vyšplhaly až k pěti milionům korun.

Barbora Jestřebská