Podle přijatého návrhu by mělo město v roce 2021 hospodařit s 385 miliony korun. Jedná se tak prakticky o totožnou sumu jako v roce 2020. A to i přesto, že příjmy města by měly být vinnou současné ekonomické situace o poznání nižší.

Přijatý návrh totiž předpokládá pokles příjmů zhruba o 17%, tedy o 65 milionů korun. Při pokrytí provozních výdajů města, které se pohybují těsně pod hranicí 300 milionů korun, by tak radnici nezbyly téměř žádné peníze na investice.

Díky předpokládaným dotacím nicméně do Hranic doputuje ještě 27 milionů korun, dalších 45 milionů pak pokryje zůstatek hospodaření z roku 2020.

Už v prosinci tak zastupitelé mohli schválit již přislíbené investice a jednorázové výdaje za 90 milionů korun.

Jedná se například o pokračování regenerace sídliště Struhlovsko (14 mil.), další etapu rekonstrukce městského hřbitova (17,5 mil.), úpravu náměstí (6 mil.) nebo výstavbu cyklověže (4 mil.).

Podoba rozpočtu se nicméně bude upravovat hned na příštím jednání zastupitelstva, které proběhne 25. února.

Známy již budou přesné hospodářské výsledky města za rok 2020 i státní a krajský rozpočet. Zastupitelé tak budou moci rozhodnout o případných dalších investicích.