Program rozvoje města 2020 až 2030 představuje základní rozvojový dokument města, který se zabývá předpokládaným vývojem Hranic v dalších deseti letech.

„Jedná se o strategický dokument, nikoliv dokument analytický, který by byl určený pro konkrétní práci. Plynule navazuje na předchozí Plán rozvoje města, který pokrýval období 2010 až 2020,“ shrnul důvody vzniku dokumentu starosta Hranic Jiří Kudláček.

„Dotýká se situace a života ve městě, slabin i silných stránek našeho města. Zabývá se otázkami životního prostředí, dopravy, práce úřadu, investičních aktivit města a tak dále,“ prozradil dále starosta.

Program rozvoje města však není jediným významným dokumentem, který zastupitelé na konci minulého roku schválili.

„Na Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb se pracovalo dlouhodobě, významně se utvářel již v minulém volebním období. Byly v něm nastaveny mnohem tvrdší přístupy a podmínky. Sociální oblast je totiž sice pro město velice významná, chceme ale ať slouží opravdu pouze těm, kteří si sociální práci a naši podporu skutečně zaslouží,“ uvedl k materiálu starosta Hranic Jiří Kudláček.

Schválený plán rozvoje sociálních služeb platí do roku 2022. Řeší mimo jiné efektivní přístup města k různým skupinám obyvatelstva, které mohou potřebovat sociální pomoc. Například sociálně slabým rodinám s dětmi, seniorům či lidem společensky vyloučeným.

K oběma dokumentům uspořádala radnice v uplynulých měsících veřejné projednávání, kterého se mohla zúčastnit široká veřejnost.

V plném znění jsou Program rozvoje města 2020 až 2030 i Plán rozvoje sociálních služeb k dispozici na webových stránkách města