Zobrazené procentuální hodnoty, které sestavilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat), udávají průměrnou úspěšnost všech žáků, kteří na dané škole zkouškou prošli. Maximální možný počet bodů přitom odpovídal stoprocentní úspěšnosti.

Z výsledků vyplývá, že v Hranicích se na prvním místě umístilo Gymnázium Hranice se získanými 85,19 procenty. Druhé místo patří Soukromé střední odborné škole Hranice s 75,33 procenty.

Pomyslný bronz získala Střední lesnická škola, která si připsala 71,61 procent. Následují Střední průmyslová škola Hranice – 64,97 procent a Střední zdravotnická škola Hranice (53,49 procent).

V Olomouckém kraji se hranické gymnázium se ve své kategorii umístilo z celkem jednadvaceti gymnázií na šestém místě.

V žebříčku Olomouckého kraje v kategorii středních odborných škol patří šesté místo také Soukromé střední odborné škole Hranice. Na čtrnáctém místě se umístila Střední lesnická škola Hranice, 37. pozice patří Střední průmyslové škole Hranice a 63. místo obsadila Střední zdravotnická škola Hranice.