Marně letos na jaře lidé čekali na blokové čistění parkovišť. To se zatím nekonalo, přestože ho ředitel společnosti Ekoltes v článku pro Deník sliboval.

„Z finančních důvodů nakonec padlo,“ uvedl v tomto týdnu Milan Vinkler a dodal, že se na něj lidé ptají.

„Během něj totiž zmizela z ulic celá řada vraků, které nám v očistě zavazely a tak jsme je nechali odtáhnout,“ vysvětlil druhotný přínos blokového čistění Vinkler.

Tiskový mluvčí radnice Petr Bakovský však tvrdí, že na něj ještě letos přijde řada.

„Zatím se nekonalo z toho důvodu, že nejprve byly povodně a pak následovalo odstraňování povodňových škod,“ řekl.

Kdy bude důkladný úklid na parkovištích zahájen však neuvedl.

Zvýšená očista, kterou v roce 2007 schválili hraničtí zastupitelé, však čím dál více dostává na frak. Běžně ji Ekoltes zahajoval už v červnu a pokračoval v ní až do začátku školního roku. Kropicí vozy nejen snižovaly prašnost, ale příjemně ovlažovaly i vzduch. Tentokrát tomu ale tak nebylo.

Se zvýšenou očistou začíná městská společnost až v těchto dnech. Jedním z důvodů byla srážka u jezu na řece Bečvě, v jejímž důsledku byla řeka téměř bez vody a kropicí vozy ji tedy neměly odkud čerpat. Druhý důvod je ale finanční. „Ano, je pravdou, že se město snaží šetřit,“ potvrdil Bakovský.

Podle něj se však letos vkládá do zvýšené očisty méně peněz než vloni nebo předloni i proto, že už byla dokončena výstavba dálničního úseku mezi Lipníkem nad Bečvou a Bělotínem. „Po dokončení stavby, která se na prašnosti ve městě hodně podílela, se investice do zvýšené očisty snížily,“ sdělil mluvčí.

Hranicko - oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

Zatímco v roce 2008 do ní město vložilo 1,8 milionu korun, vloni už to bylo jen 1,3 milionu a letos sedm set tisíc. Stále přitom platí, že Hranicko je považováno za oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší.

„Z tohoto hlediska patříme mezi deset nejzatíženějších míst,“ citovat informaci ministerstva životního prostředí Vinkler.

Lidé by také přivítali, kdyby se ve městě kvalita ovzduší zvýšila.

„Byla bych ráda třeba za to, kdyby tady jezdilo méně aut,“ vyjádřila se například pětadvacetiletá Monika Bundilová a dodala: „Jsem alergik a na to je právě prašnost to nejhorší, co může být.“

V minulých letech probíhal v Hranicích opakovaný monitoring ovzduší. Ten zjistil, že právě polétavý prach je ve městě vysoce nad normativy. Letos ani v blízké budoucnosti se ovšem další měření kvality ovzduší nechystají.