Průvod bude zahájen v úterý 27. října koncertem Velkého dechového orchestru ZUŠ Hranice před Zámeckým hotelem od 17. 30. V 18 hodin vyrazí lampionový průvod do ulic směrem ke Staré radnici.

Zde je naplánováno kladení věnců k bustě T. G. Masaryka a poté bude průvod pokračovat do letního kina. Zde za příznivého počasí proběhne od 18.45 tradiční ohňová show – Vyzývání ohně a promítání fi lmu Monstra vs. vetřelci. Vstup je zdarma a občerstvení zajištěno.

Ve středu 28. října bude celý den od 9 do 15 hodin pro veřejnost otevřena Síň odboje v kasárnách gen. O. Zahálky (bývalá vojenská akademie), vchod od Drahotuš.

Akci město připravuje je ve spolupráci s Vojenskou posádkou Hranice, Československou obcí legionářskou, Českým svazem bojovníků za svobodu, Konfederací politických vězňů, Vojenským sdružením rehabilitovaných a Městským kulturním zařízením.

V rámci loňských oslav 28. října vydalo město Hranice knihu „Osudové osmičky 20. století v Hranicích“, kterou je možné zakoupit v knihkupectví EZOP, dále v Knihkupectví pana Honzíka a v Městském informačním centru. V rámci této edice o Hranicích je také možné zakoupit „Historii hranických domů“, dále knihu po osobnostech, pochovaných na místních hřbitovech (Hřbitovy v Hranicích a Drahotuších) a také knihu Drahotuše – historie a přítomnost.

(bak)