„Jedná se už o tradiční akci zde v Hranicích, která se opakuje každý rok,“ připomněl mluvčí městského úřadu Petr Bakovský.

Jen v loňském roce neměla soutěž vítěze, protože příslušná komise žádnou stavbu nevybrala.

„Návrhy na stavbu roku mohou podávat jakékoliv právnické nebo fyzické osoby a sdružení, výbory a komise rady města i třeba členové zastupitelstva města,“ přidal mluvčí radnice.

Stavba musí být zkolaudována do posledního dne loňského roku. U stavby roku se přihlíží k architektonickému nebo urbanistickému řešení a jeho přínosu pro vzhled města. Komise bude také přihlížet k celkovému dojmu z navrhované stavby jako je výraz stavby, estetické řešení, funkčnost, kvalita a jakost prací, řemeslné provedení, použité materiály a délka provádění stavby.

„Důležitá je také komplexnost řešení, mezi které patří sadové úpravy pozemku, řešení osvětlení a podobně,“ uvedl Petr Bakovský. (zem)