Na radnici se sešli zástupci vedení integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje, členové oddělení krizového řízení a požární ochrany, náčelník policie i místního hasičského sboru a vedení města v čele se starostou, který by krizový štáb v případě opravdové havárie svolával.

Pondělní dopoledne věnovali zdokonalování komunikační krizové sítě, v úterý půjdou do terénu.

„Jde o cvičení záchranných složek, které ve spolupráci se všemi potřebnými a zasaženými institucemi řeší vymyšlenou dopravní nehodu," vysvětlil zasedání krizového týmu mluvčí města Petr Bakovský. Nehoda se jakože stala před hranickou sokolovnou, kde z poškozené cisterny uniká nafta, a hrozí, že nateče do kanalizace a řeky.

Hlavním předmětem jednání bylo informování obyvatel a orgánů, které by o situaci měly vědět nebo s ní mohou něco udělat.

„Řešili jsme spolupráci s Povodím Moravy, majiteli zasažených komunikací, Českou inspekcí životního prostředí, společností Vodovody a kanalizace Přerov, nebo třeba lázněmi Teplice nad Bečvou. Ti všichni by měli o havárii vědět v případě úniku nafty do řeky, kanalizace, podzemních vod, úhynu vodních zvířat nebo dostupnosti zdravotnické záchranné služby do uzavřené oblasti," popsal simulaci havárie starosta města Jiří Kudláček.

V pondělí se k vymyšlené situaci vyjadřovali velitelé a zástupci, jimž náleží zodpovědné rozhodování, které v co nejvyšší míře ochrání jak obyvatele, tak životní prostředí a okolí nehody.

Omezí dopravu

V úterý 22. září si situaci vyzkouší samotné záchranné složky, které vyjedou na místo havárie a pokusí se ji zajistit a zneškodnit. Simulovaná akce proběhne u mostu přes řeku Bečvu, na straně parku.

Úterní cvičení se samozřejmě dotkne i řidičů. Jelikož se nehoda „stane" na křižovatce před sokolovnou, strážníci budou automobilovou dopravu přes most řídit kyvadlově.

„Kdo by se chtěl zpomalené dopravě vyhnout, může omezení objet přes Opatovice, Paršovice a Valšovice a přijet tak do Teplic druhou stranou," poradil řidičům náčelník hranické státní policie Petr Čech.

Ti, kteří bydlí kolem ulic Žáčkova, Tyršova a Havlíčkova, můžou využít mostu nad jezem, který strážníci zpřístupní. Chodci přes most bez problému projdou, křižovatku mohou obejít areálem sokolovny.

Cvičení bude probíhat mezi půl devátou a dvanáctou hodinou, pak se provoz na komunikacích vrátí do normálu.

Veronika Hlavinková