Je mezi nimi malíř Jaroslav Jakubec, letec Petr Krejčiřík, kameraman Vlastimil Mach, fotograf Milan Sanetřík a in memoriam je tato cena věnována také dlouholetému řediteli zdejšího gymnázia a malíři Radovanu Langerovi, jenž zemřel v září loňského roku.

Zastupitelé chtějí touto cenou vždy každoročně poděkovat lidem, kteří se něčím výjimečným zasloužili o rozvoj města a jeho dobrou pověst.

„Cena města se uděluje jako ocenění osob a kolektivů, které podaly mimořádný výkon nebo dosáhly významných úspěchů a mají vztah k městu. Nominováni mohou být jak jednotlivci, tak kolektivy, právnické i fyzické osoby. Cenu města tvoří pamětní list podepsaný starostou města, plaketa a finanční odměna ve výši 10 tisíc korun,“ upřesnil mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.

Ceny budou předány v 16 hodin v zasedací místnosti hranického zámku.