Výsledek ankety pak vypovídá ve prospěch zaměstnanců úřadu.

„Z 383 lidí bylo s prací úřadníků spokojeno 331, další 43 dotázaných nemělo proti jednání úředníků žádné větší výhrady. Proti byly pouze tři hlasy,“ popsal výsledky ankety mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.

„Samozřejmě že náš úřad nemůže vyhovět všem požadavkům, se kterými k nám občané chodí. Důležité ale je, že lidé jsou s jednáním úředníků a jejich přístupem spokojeni,“ uvedl tajemník hranického městského úřadu Vladimír Vyplelík.

Z ankety dále vyplynulo, že téměř polovina lidí používá k získávání informací a komunikaci s městem webové stránky radnice. „Třetina dotázaných by pak uvítala možnost komunikace s úředníky prostřednictvím sms,“ dodal Petr Bakovský.

Hranická radnice hodlá lidem od začátku příštího roku ještě více usnadnit styk s úřady zavedením takzvaného CzechPointu.