„Důvodem stáhnutí tohoto bodu z projednání byl fakt, že zastupitelé chtěli k tomuto záměru ještě nějaké další doplňující informace," vysvětlila starostka Hranic Radka Ondriášová (ČSSD).

Úvodní nezdar však rozhodně neznamená, že by byl celý projekt definitivně pohřebený.

„Tentokrát sice materiál neprošel, ale je možné, že po několika dílčích úpravách či třeba i ve stávající podobě projde na příštím jednání v září," uvedl vedoucí odboru správy majetku v Hranicích Radomír Bradáč.

Právě jeho odbor měl prostřednictvím jednoduché studie proveditelnosti zjistit, zda by se stavba spojnice mezi Tovární ulicí a důležitými dopravními tepnami vůbec mohla zrealizovat a kudy by přesně napojení vedlo. Součástí studie by byla také předběžná částka a doba trvání prací.

Podle slov starostky Ondriášové by odbor správy majetku měl do příštího zastupitelstva na projektu ještě pracovat a zjistit další informace, po kterých byla mezi hranickými zastupiteli poptávka.

„Předmětem studie je prověřit všechny možnosti zejména po technické stránce. Důležité také bude, jaké finanční prostředky by takováto stavba obnášela a vše se musí prověřit i z hlediska majetkoprávních vztahů. Rozhodnutí zastupitelstva pak určí, zda se tímto záměrem má město zabývat," konstatovala.

Spojnice přes 26 pozemků

Už nyní je ale jasné, že do mnohamilionového projektu by vedle současných vlastníků pozemků promluvil i Olomoucký kraj.

„Pokud by stavba nové komunikace opravdu byla propojením mezi silnicí I/47 a místním úsekem dálnice D1, pak jde už o regionální komunikaci, nespadala by do kategorie místní komunikace. Je tedy otázka, zda to zapadá do koncepce dopravy kraje," dodala starostka s tím, že i tato záležitost by měla být předmětem studie proveditelnosti.

Předběžná představa, kudy by spojnice měla vést, už existuje.

„Není to tak náročné. Mezi Tovární ulici a silnicí I/47 existují limitní stavby, jako je železnice či například závod Cetris. Proto se dá poměrně snadno odvodit, kudy by propojení mělo vést," doplnila Radka Ondriášová.

Stavba spojnice mezi Tovární ulici a silnicí I/47 se dotkne celkem šestadvaceti pozemků. Osm z nich vlastní fyzické osoby, zbytek náleží státním podnikům či soukromým společnostem.

To, jakou částku spolkne samotná realizace projektu, se zatím odhaduje jen velmi těžko. Podle předběžných výpočtů se bude pohybovat mezi třiceti a sedmdesáti miliony korun. Vše se ale bude teprve odvíjet také od případného vybudování mostních konstrukcí.