Pro český rekonstrukční tým (PRT) to bylo první oficiální setkání se zvolenými představiteli provincie Logar.

„Provinční rada je prostředníkem mezi vládou a lidem. V Afghánistánu je tradice rad, takzvaných šúr, velmi pevně zakořeněna, ať jsou to rady vesnické, distriktní, provinční anebo šura centrální – celostátní,“ uvedla tisková důstojnice českého kontingentu Sabina Introvičová.

Kromě plukovníka Ivo Střechy reprezentoval českou stranu projektový manažer Igor Klimeš.

Zasedání rady v Pul-e Alam zahájil Asadullah Hematyar, poslanec z distriktu Kharwar, který je z bezpečnostního hlediska stále považován za nejvíce problematický. Ten zmínil dva klíčové problémy dnešního Afghánistánu, kterými jsou vysoká negramotnost a ztráta důvěry v cokoliv a kohokoliv po 30 letech válčení. Popsal Afghánistán jako most mezi Západem a Východem.

„ Aby byl most pevný a stabilní, je nutné, aby byl Afghánistán silným, samostatným a soběstačným státem. Státem, který stojí na vlastních nohou,“ řekl Hematyar.

Abdulah Ahmadzai, z distriktu Pul-e Alam, přivítal český tým krásným přirovnáním. „ Tak, jak se lidé těší na jaro a čekají, až přijde, tak se lid Lógaru těšil na okamžik, až bude mít vlastní PRT. Je pro nás symbolem, že PRT Lógar přišel s jarem po kruté zimě,“ sdělil Ahmadzai.

Zohra Ahmadzai, z distriktu Mohammad Agha, mluvila o tom, jak složitý mají život ženy, které ve válce ztratily muže a vychovávají samy své děti. Jejich postavení je stále v tradičních komunitách velmi těžké.

Plukovník Ivo Střecha představil český provinční rekonstrukční tým a vysvětlil důležitost přítomnosti civilních odborníků pro rozvoj provincie.

„Velká odpovědnost leží především na místních lidech, kteří mají vzdělání. Je na nich, aby své schopnosti a dovednosti využili ve prospěch afghánského lidu,“ dodal velitel.

„Nejsme tady od toho, abychom vám pomáhali, ale abychom s vámi spolupracovali. Pomoc vytváří závislost, kdežto rovnocenná spolupráce posiluje vaše vlastní postavení a umožní rychlejší stabilitu Afghánistánu,“ řekl projektový manažer Igor Klimeš ocenil odhodlání a ochotu představitelů distriktů nadřadit zájmy provincie nad zájmy osobní.

Zasedání rady probíhá pravidelně každou neděli. Zástupci českého PRT se budou podle potřeby setkání zúčastňovat.