Jeden dopis bude zaslán do partnerského města Konstantin-Jeziorna, s nímž Hranice již několik let udržují přátelské vztahy a praktikují vzájemné návštěvy a pobyty.

Druhý a třetí poputují do obcí v Opolském vévodství, s nimiž město spolupracuje v rámci programu přeshraničtí spoolupráce – a sice Zawadzkie a Kolonowskie.

„Zatím stále ještě zvažujeme, jakou formou se připojíme ke státnímu smutku,“ řekl v pondělí dopoledne hranický mluvčí Petr Bakovský s tím, že v úvahu připadá několik variant.

Vyvěšení polské státní vlajky nebo černé vlajky a to buď zcela nebo jen na půl žerdi.