"Hranice jsou v otázce obchvatu města obrovsky pozadu. Lipník má připravený plán, Valmez má připravený plán, Přerov má připravený plán. My nemáme nic, a teď tak trochu chytáme kočku za ocas," řekl místostarosta Hranic Ivo Lesák.

Podle něj měly přípravy projektu započít mnohem dříve.

„Jedná se o nesmírně důležitou záležitost, a pokud se plánuje rozvoj města, tak se musí s takovými věcmi počítat," domnívá se Ivo Lesák.

„Někdo nám může říct, že tady děláme projekty do šuplíku, ale o tom to právě je. Je potřeba připravit vize, které bude v následujících letech možno realizovat. Pokud nevypracujeme koncepci, nemůžeme počítat s dotacemi," uvedl dále místostarosta.

Hlavním důvodem pro vybudování obchvatu je odlehčit centru města, které je dopravou přetížené.

„Všechna města mají podobné potřeby. Lidé potřebují někde bydlet, někde pracovat, potřebují mít vyřešené školství, zdravotnictví a odpočinek. A mezi tím vším se musí nějakým způsobem dopravovat," uvedl Ivo Lesák.

„S dopravou je to podobné jako s vodními toky. Když je koryto úzké, tak se do něj velké množství vody nevleze a přijde záplava. Když přijde hodně aut do úzkých cest, tak je z toho zkrátka hráz. Povinností lidí, kteří sedí ve vedení města, by mělo být, připravit takové cesty, aby po nich mohl život a doprava ve městě přirozeně protékat," doplnil místostarosta.

Obchvat Hranic by zefektivnil napojení na silniční síť v několika, především průmyslových, lokalitách.

Průmyslové zóny s tisíci zaměstnanců

V severovýchodní části města, přístupné z ulice Tovární, sídlí v průmyslové zóně bývalého areálu Sigma společnosti, které zaměstnávají přibližně dva a půl tisíce lidí.

Nachází se zde také areál bývalých kasáren Jaslo, které se v dohledné době přemění v další průmyslovou zónu.

Ve východní části města, v okolí Bělotínské ulice, je situace obdobná. Chybí zde adekvátní dopravní napojení společnosti Cetris.

I tady je navíc v plánu nová průmyslová zóna Východ, která by měla vzniknout mezi areálem společnosti Cement Hranice a Cementářským sídlištěm.

Třetí průmyslová zóna, částečně navržená a částečně již zastavěná, se nachází v severní části města, u Potštátské ulice. Její budoucí rozvoj je na vytvoření přístupové komunikace přímo závislý.

„Ve třech zmíněných zónách dnes pracuje asi 2700 zaměstnanců, po obsazení rozvojových ploch jich bude okolo čtyř tisíc. Celkový počet vozidel pohybujících se v této oblasti pak s jistotou bude přesahovat intenzitu pět tisíc vozidel za den. A to pouze u dopravy cílové, bez započtení tranzitu. Hlukové limity, či možnost příčného pěšího překonání takového dopravního proudu neodpovídají obytnému charakteru území, jímž tato doprava prochází dnes," stojí v materiálu, který minulý týden schválilo zastupitelstvo měs­ta.

Severozápadní obchvat není aktuální

Ačkoliv se projekty podobného rozsahu mnohdy táhnou řadu let, Ivo Lesák upozorňuje, že pokud půjde vše podle plánu, se samotnou výstavbou by se mohlo začít již v roce 2020.

„Čeká nás obrovské penzum práce a realizace mnoha dílčích kroků, ale pokud všechno půjde tak, jak jsme naplánovali, s výstavbou se bude moci začít řekněme v roce 2020," prozradil Ivo Lesák

Severozápadní obchvat prozatím není aktuální.

„Je potřeba zdůraznit, že se skutečně jedná pouze o severovýchodní obchvat, severozápadní zatím není na pořadu dne," řekl Ivo Lesák.

Délka severovýchodního obchvatu by měla činit přibližně 2,6 kilometru a předpokládané náklady na realizaci se aktuálně odhadují na 400 milionů korun.

A jaká je situace ohledně slibované Palačovské spojky.

„Poslední informace od ministra dopravy dávají naději, že by se s Palačovskou spojkou mohlo začít v roce 2020. Přece jenom ale těch termínů již byla spousta," uvedl Ivo Lesák. 

David Král