Město vůbec poprvé využilo novinky z konce minulého roku a na informační tabuli dálnice D1 se jak ze směru od Olomouce, tak i od Ostravy objevoval nápis Město Hranice – SMOG – omezte průjezd.

Kromě dopravců byly o zhoršené situaci informovány všechny příspěvkové organizace ve městě.

„Manuál, který jsme obdrželi z Českého hydrometeorolo­gického ústavu, jsme okamžitě přeposlali všem školským zařízením a dalším organizacím ve městě. Informace už je vyvěšená také z obou směrů u příjezdu do města na dálnici. Je to vůbec poprvé a jsem ráda, že to všechno vyšlo," hodnotila vedoucí odboru životního prostředí Ivana Zaoralová.

Tímto opatřením vedení města nabádá dopravce pokud možno k volbě jiné trasy než přes centrum města.

„Věříme, že to pomůže. Právě z tohoto důvodu k tomu město přistoupilo," dodala vedoucí odboru Ivana Zaoralová.

Na omezení jízdy autem či jiné snížení produkce emisí by měli myslet všichni lidé v oblasti.

„Žádáme občany, aby po dobu upozornění nespalovali na otevřených ohništích dřevo, rostlinné zbytky a jiný odpad ze zeleně, který za normálních podmínek spalovat lze," informuje odbor životního prostředí v Hranicích.

K preventivním opatřením by měly přistoupit také ohrožené skupiny obyvatel, například těhotné ženy, děti či nemocní senioři. Všem se doporučuje zejména v ranních hodinách omezit venkovní vycházky i jinou fyzickou zátěž, omezit větrání a naopak zvýšit přísun vitamínů.