Od podnikatelů přijalo letos město do svého rozpočtu zhruba o dvacet milionů korun méně, než začátkem roku odhadovalo.

„A dá se očekávat, že v příštím roce bude tento propad ještě větší. Možná i o dalších deset milionů,“ upozornil tiskový mluvčí Hranic Petr Bakovský s odůvodněním, že krize stále ještě neskončila. V praxi to pro město na příští rok znamená velké šetření a střízlivé plánování veškerých výdajů.

Příjmová část rozpočtu, tak jak je navržena, je na příští rok plánována ve výši tří set milionů. Na straně výdajů se počítá s provozními náklady 290 milionů a na investiční akce bude tím pádem zbývat pouhých deset.

„Budeme se muset v příštím roce hodně spoléhat na dotace,“ podotkl k tomu Bakovský a naznačil tím, že z vlastních peněz bude moci město do investic vkládat úplné minimum.

I proto se v návrhu rozpočtu na rok 2010 objevil pojem kontokorentní úvěr. Ten by měl městu pomoci překlenout období pokračující hospodářské krize.

„Pokud by jej zastupitelé schválili, dalo by se penězi z toho úvěru řešit financování akcí, na něž jsme dostali nebo dostaneme dotaci,“ řekl Bakovský a nevyloučil, že se město rozhodne ještě i pro přijetí dalšího úvěru.

Podmínkou k získání těchto finančních injekcí od státu nebo Evropské Unie je totiž peněžní spoluúčast.

„Abychom dotaci dostali, musíme prokázat, že jsme schopni uhradit zbytek ze svého,“ vysvětlil Bakovský a jako jeden příklad za všechny zmínil kanalizaci několika městských částí, kterou by město rádo v příštím roce realizovalo.

„Bez dotace by to ale v této době bylo nereálné,“ uzavřel mluvčí.