První setkání zájemců o tuto problematiku se uskutečnilo ve středu 26. srpna v zasedací místnosti Kunzovy vily.

„Meetingu se zúčastnili tři zástupci, a to Klára Úlehlová za atletiku, ze Základní školy Struhlovsko ředitel Radomír Macháň a Marek Haša. Nicméně schůzka určitě byla přínosná, zúčastnění se zajímali a myšlenka projektu se jim líbila," popsala ředitelka HRA Michaela Škrobánková.

Zároveň dodala, že na schůzce se zájemci seznámili s projektem EGPiS, což je z anglické zkratky Encourage Girls Participation in Sports, což v překladu znamená podporujme zapojení dívek do sportů.

Zároveň představitelé HRA hledali potencionálního zájemce, který by se stal členem v mezinárodní komisi. Ta má na starost zhodnocení a "oponenturu" vytvořené metodiky a její převedení do praxe.

„V podstatě to znamená, že bychom na nějaké skupince mladých dívek měli vyzkoušet, zda navržená metoda funguje," doplnila ředitelka.

Pro člověka, kterému není budoucnost dívek ve sportu lhostejná, by měl být především zapálený.

„Jazyková znalost je samozřejmě výhodou, ale není nezbytně nutná. Důležité je, aby se o tuto problematiku hlavně zajímal," pověděla.

Zájemce tak může počítat zhruba se dvěma výjezdy do zahraničí.

„Zatím se žádný vážný zájemce nepřihlásil, i když musím říct, že zástupce ze ZŠ Struhlovsko projekt hodně zajímal a vypadali opravdu zapáleně, navíc jsme s nimi probírali dotazník, který v září přineseme do škol," dodala Michaela Škrobánková.

Právě dotazník bude takovým odrazovým můstkem pro další postup.

HRA by byla ráda, kdyby se do něj zapojil co nejvyšší počet dívek ze základních a středních škol ve věku od třinácti do sedmnácti let.

„Teď je pro nás důležité mít podporu u základních škol nejen ve městě, ale v celém regionu. Požádáme je, aby nám pomohly s distribucí dotazníků, které jejich žáčky vyplní," uzavřela ředitelka HRA Michaela Škrobánková.